Tijdens de begrotingsbehandeling is mede door het CDA een motie ingediend om het Odensehuis voor Culemborg te behouden. Voor het CDA geldt dat als wij de zorg op termijn betaalbaar willen houden vaak investeren aan de voorkant nodig is om aan de achterkant een goed resultaat te bereiken. Dit is zeker van toepassing voor ouderen die kwetsbaar worden en ondersteuning nodig hebben wanneer zij te maken krijgen met geheugenklachten of beginnende dementie. Een voorbeeld van deze ondersteuning is het Odensehuis. Een mooi initiatief, wat samen met zorgpartners een rol vervult in de keten van dementie. Voor het CDA is belangrijk dat een initiatief als deze een rol houdt in de keten. Hierin is belangrijk dat wordt samengewerkt met andere partijen en ook wordt geleerd van deze nieuwe vormen van initiatieven.

Inwonersinitiatieven als het Odensehuis passen volgens het CDA bij de transformatie in het sociaal domein. Het is meer dan een waardevol initiatief uit de samenleving dat op onze steun mag rekenen. Voor het CDA Culemborg is het belangrijk dat inwoners in onze stad zelfstandig oud(er) kunnen worden. De groeiende groep ouderen in onze stad dient toegang te blijven houden tot benodigde voorzieningen. Dat de gemeente in haar zorgbeleid extra aandacht moet geven voor verwarde en dementerende personen stond ook in ons verkiezingsprogramma.

De motie kon in de gemeenteraad op breed draagvlak rekenen.

Meer over Odensehuis > het Odensehuis in Culemborg

Meer over standpunt CDA > Ouderenpamflet voor een steviger ouderenbeleid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.