Bij de behandeling van de voorjaarsrapportage heeft het CDA vragen gesteld over de tegenvallende opbrengsten en tegelijkertijd hogere kosten van de bouwleges. Dit laatste blijkt mede het gevolg te zijn van een toename van het aantal kleine aanvragen. Naar de toekomst toe verwacht het CDA een verdere toename van het aantal kleine aanvragen. Dit vooral door het aantal woningeigenaren dat besluit zijn woning te gaan isoleren. Deze ontwikkeling vraagt volgens het CDA om op een andere manier naar de vergunningsverlening te gaan kijken. Eén die minder kosten geeft voor de gemeente en minder frustratie voor inwoners.

Inwoners die van plan zijn bij het aanbrengen van zonnepanelen ook gelijk hun dak en gevel te gaan isoleren moeten kunnen rekenen op een meewerkende overheid. Het CDA krijgt nu signalen van inwoners die het tegenovergestelde ervaren. Zij lopen in sommige gevallen aan tegen vergunningsprocedures die (nog) niet toegespitst zijn op de gevolgen van het Klimaatakkoord. Dit met het gevolg dat wordt afgezien van het na-isoleren van het dak. Wat het CDA betreft mogen inwoners die met verduurzaming aan de slag willen niet vastlopen op regelgeving (omgevingsvergunning) en (bezwaar) procedures die dit tegenwerken. Voor dit soort woning aanpassingen (waarmee een kleine toename in het bouwvolume kan gaan ontstaan) zou een meldingsplicht afdoende moeten zijn. De huidige werkwijze zorgt voor ontevreden inwoners en dus, zo blijkt uit de voorjaarsrapportage, hogere kosten voor beide partijen. En nog erger de kans om een woning op een door de bewoner gekozen moment beter te gaan isoleren wordt gemist. Het CDA heeft de wethouder gevraagd om gebouwaanpassingen vanuit oogpunt verduurzaming op termijn vergunningsvrij te maken of af te handelen met een meldingsplicht. Het CDA ziet dit punt graag worden meegenomen in de evaluatie naar de kostendekkendheid van de leges en-of een plek krijgen in de (nieuwe) omgevingswet die dit najaar op de agenda staan.

Zie eerder standpunt mbt verkiezingsprogramma rondom vergunningenbeleid en bestemmingsplan

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.