Het verkiezingsprogramma van het CDA Culemborg heeft als titel 'Doe mee'. Het zit in onze genen om samen te werken. Dit geldt voor samen werken met de stad, maar ook met collega-fracties in de raad. Wij vinden het jammer dat de VVD niet meer mee doet met het raadsakkoord, maar wij blijven samen met de andere partijen werken aan een breed gedragen programma om Culemborg beter te maken. Samen kom je immers verder dan alleen.

Het CDA in Culemborg streeft naar een raadsprogramma waar zoveel mogelijk partijen zich in kunnen vinden. In dat raadsprogramma staat wat het CDA betreft aangegeven welke koers wij met de gemeente de komende jaren willen varen, op welke onderwerpen wij besluiten willen nemen en hoe wij de stad daar bij gaan betrekken. Dit programma moet niet op alle onderdelen worden dichtgetimmerd en is wat ons betreft niet alleen een zaak van politieke partijen. Het programma moet wat betreft het CDA aansluiten bij wat er leeft in de stad. Ook inwoners zullen zich in het programma moeten herkennen. Zodra dat het geval is ligt er een duidelijke opdracht voor het nieuwe college.

De gemeenteraadsverkiezingen in Culemborg hebben laten zien dat de keuze van de inwoners in Culemborg zeer divers is. De verschillen tussen kleine en grote partijen is nog nooit zo klein geweest. Wel delen deze partijen dat zij allemaal op zoek zijn naar nieuwe manieren om de stad te besturen. Een manier die dichter bij de inwoners staat. In deze zoektocht heeft de CDA-fractie zijn pijlen gericht op de inhoud. Wat willen wij met elkaar bereiken als gemeenteraad de komende vier jaar? Welke opgave vragen om een aanpak en een opdracht aan het nog te vormen college. Welke koers en activiteiten zijn daar voor nodig en hoe betrekken wij de stad (die ons als raad gekozen heeft) daarbij? 

De nieuwe gemeenteraad heeft unaniem gekozen te gaan zoeken naar een gezamenlijke focus en dat is, zo leert de praktijk even wennen. Het proces dat wij met hulp van een onafhankelijk  gekozen procesbegeleider lopen en de spelregels die zijn afgesproken (volg het proces via website gemeente) geeft het CDA energie om nu eindelijk aan de slag te gaan met de inhoud. Als het aan het CDA ligt worden er nu voortvarend stappen gezet op de inhoud van een raadsbreed programma. De inhoud is voor ons leidend. Van opnieuw beginnen is, nu één partij zich heeft terug getrokken, voor het CDA totaal geen sprake. Wij rekenen er op dat deze gezamenlijke inspanning door een meerderheid van de raad straks gaat helpen om prioriteit te geven aan activiteiten die voor de stad om een aanpak vragen en ook te weten op welke onderwerpen wij de hulp nodig zullen gaan hebben uit de stad.

Onze keuze om de inhoud leidend te laten zijn in het formatieproces maakt het dat wij terughoudend zijn geweest ons uit te spreken over de formatie van een nieuw college. Het nieuwe college dient volgens ons te passen bij de opdracht die zij van de gemeenteraad mee krijgt.

Met een breed gedragen opdracht kan je naar ons idee de stad effectiever besturen. Door samen afspraken te maken in een breed gedragen raadsprogramma en elkaar geen vliegen af te vangen kan je samen meer resultaten boeken. Daar is het ons om te doen. Als je daar de stad op een goede manier bij weet te betrekken, heb je de eerste vernieuwing al te pakken. Laten we elke stap koesteren. Het CDA wil blijven werken aan die vernieuwing en geven daar als CDA fractie graag samen met alle 19 andere raadsleden invulling aan. Samen kom je namelijk verder dan alleen. Doe ook mee!

Voor vragen zijn onze raadsleden Nicolien de Geus en Marco van Zandwijk altijd te bereiken.

Bekijk hier onze standpunten en programma 'Doe mee!'

Kijk hier voor een actuele stand van zaken rondom het formatieproces 

 

Foto: Culemborgse Courant

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.