24 februari 2017

Een beter Nederland - een beter Culemborg

Een beter Nederland - een beter Culemborg

Een van de vele mooie dingen van het raadslidmaatschap vind ik dat je kennis maakt met veel inwoners uit onze stad en mag horen en meemaken wat deze inwoners beweegt en bezighoudt. Zo was ik vorige week bij een begrafenis van een inwoonster die zich tijdens haar leven veelvuldig inzette voor haar omgeving. Ze werd getypeerd als warm en betrokken en haar afscheidsdienst was dan ook zeer drukbezocht.

Op zulke momenten van gezamenlijk verdriet en gedenken voel je de onderlinge warmte en betrokkenheid die er tussen mensen is. En juist dit gevoel is zo belangrijk in een tijd waarin veel mensen bezorgd zijn over hun toekomst. Het CDA ziet deze zorgen en wij doen er ook daadwerkelijk iets aan. Het CDA kiest voor een beter Nederland en een beter Culemborg door in te zetten op de volgende punten:

-    Waarden en tradities: ‘nee’ durven zeggen tegen onfatsoen en het doorgeschoten individualisme.

-    Een sterke samenleving : inwoners hebben invloed op hun leefomgeving en krijgen ruimte om eigen initiatieven te ontplooien.

-     Families en gezinnen: kinderen hebben de mogelijkheid om liefdevol op te groeien.

-     Zorgen voor elkaaren altijd blijven zorgen voor de mensen die dat echt nodig hebben.

-     Een eerlijke en duurzame economie die de toekomst van onze kinderen versterkt in plaats van belast.

Mooie woorden, maar wat hebben we hier in Culemborg aan? Het is voor ons CDA-ers een basis van waaruit we de thema’s die hier spelen handen en voeten geven: Hoe maken we onze stad klimaatneutraal, hoe worden onze inwoners verzorgd en hoe behouden we een levendige binnenstad? Thema’s waar het CDA Culemborg zich steeds weer hard voor maakt. De verbinding tussen de landelijke verkiezingen en de lokale politiek komt tot uiting in een verkiezingsdebat met lokale politici op 8 maart. Kijk voor meer informatie op www. deroosvanculemborg.nl en wees van harte welkom.

De eerder genoemde inwoonster met een warm hart en een grote betrokkenheid droeg zichtbaar bij aan een betere samenleving. Aan die verbetering kunnen we allemaal bijdragen. Op 15 maart zijn er verkiezingen en wat u ook kiest: wees betrokken bij Nederland en laat uw stem horen. Kies voor een beter Nederland en een beter Culemborg.

Nicolien de Geus

Fractievoorzitter CDA Culemborg

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.