23 januari 2020

Gemeenschappelijke verklaring voor vertrek wethouder Buwalda

Vanochtend hebben de zeven raadspartijen GroenLinks, Culemborg van Nu, D66, CDA, CU, PvdA, Culemborg Centraal de volgende gemeenschappelijke verklaring gedeeld.

“Vandaag heeft Simon Buwalda zijn ontslag aangeboden als wethouder voor het sociaal domein.

De zeven partijen van het raadsprogramma hebben respect voor dit besluit dat hij neemt na een nieuwe onvoorziene financiële tegenvaller in het sociaal domein (WMO en Jeugd). 

Net als bijna alle gemeenten in Nederland kampt ook Culemborg met grote financiële tekorten in het sociaal domein en is er tegelijkertijd een opgave om de zorg en ondersteuning voor inwoners te verbeteren. Deze uitdagingen rechtvaardigen een snelle opvolging van Simon Buwalda om dit vorm te geven.

Hoe nu verder? We gaan met elkaar om tafel hoe deze situatie op te lossen en een vervolgproces te bepalen. Tijdens de eerstvolgende raadsvergadering van woensdag 29 januari zal hier meer duidelijkheid over komen. 

Tot slot willen we Simon bedanken voor zijn bijdrage. Met veel inzet en betrokkenheid heeft hij gewerkt aan de zorg, welzijn, diversiteit en sport samen met de stad.

Namens de zeven partijen van het Culemborgse raadsprogramma,
GroenLinks, Culemborg van Nu, D66, CDA, CU, PvdA en Culemborg Centraal 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.