Het CDA kijkt terug op een geslaagd jongerendebat. Georganiseerd door en voor jongeren van het KWC en Lek & Linge. Het eerste jongerendebat was een groot succes. Een grote groep jongeren die met elkaar in gesprek gingen leverde een mooie dialoog, goede discussie en begrip voor elkaars standpunten op. Daarmee voor leerlingen en faciliterende politieke partijen zeker voor herhaling vatbaar.

Wat viel ons als CDA op? Een korte analyse
Het jongerendebat vormt voor CDA bevestiging van de door ons eerder uitgesproken zorg m.b.t. het gebruik van recreatief lachgas. Volgens aanwezige wijkagenten ook binnen Culemborg een groot onzichtbaar probleem (veiligheid, gezondheid en milieu). Politie heeft voldoende signalen dat het probleem groter is dan wij zien, liet wijkagent Hans van Heumen weten. Maar een evt. verbod is lokaal lastig af te dwingen.

Ten aanzien van vuurwerk: Moeten er meer vuurwerkvrije zones komen in onze stad? Jongeren uit Culemborg willen vooral een veilige jaarwisseling en betere controle op illegaal vuurwerk. Maar realiseren zich ook goed. Zijn deze ideeën wel te handhaven?

Op gebied klimaat zijn jongeren duidelijk. Vraagstuk vraagt om een aanpak maar over het tempo en het hoe wordt verschillend gedacht. Opvallend is de constatering dat zij vooral een gebrek in samenwerking tussen partijen en organisaties zien. Als CDA delen wij deze analyse.

Iedereen zal zijn bijdragen moeten gaan leveren aan gemaakte klimaatafspraken. Een gezamenlijke aanpak zal nodig zijn. We kunnen het ons niet permitteren opgave op één groep te projecteren. Aldus Julius Terpstra (voormalig) landelijk voorzitter van het landelijke CDJA bij aftrap klimaatdiscussie.

Tot slot. Ten aanzien van het leenstelsel. Nagenoeg alle aanwezige jongeren willen hun woon carrière niet beginnen met een forse studieschuld. Studeren zou voor in principe voor iedereen toegankelijk moeten blijven. Al liet een deel van de jongeren desgevraagd weten hier ook zelf een verantwoordelijkheid in te hebben. Studeren zien zij als een investering in hun toekomst.

Wat het CDA betreft smaakt het jongerendebat naar meer. Input en ideeën van jongeren helpen om als raadslid je werk goed te kunnen doen, maar ook is en blijft het van belang om net als met andere Culemborgers ook met de jongeren in gesprek te blijven om ook hun input mee te nemen en deze groep te vertegenwoordigen in de raadszaal. Op korte termijn gaat het CDA in elk geval concreet aan de slag met lachgas en zal het college hier vragen over stellen. 

Lees ook > Nieuwsbericht over Aanpak Lachgas

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.