22 mei 2017

Oud raadsbesluit Fair Play opnieuw in media

Op zaterdag 20 mei is in het programma Argos van VARA/HUMAN/VPRO, Radio een documentaire uitgezonden over het einde van de Culemborgse voetbalclub Fair play.

Gedane uitspraken in de uitzending van Argos en daarmee opgeroepen beeldvorming doen volgens fractievoorzitter van het CDA Culemborg, Nicolien de Geus geen recht aan de situatie van toen en de vraagstukken van vandaag. Het vraagstuk rondom Fair play kent vele nuances en was destijds zowel een voetbal -als maatschappelijk vraagstuk. Als zodanig is dit dilemma jaren geleden breed binnen de gemeenteraad besproken. Sport verbroedert en binnen verenigingsverbanden zijn veel vrijwilligers actief. Het CDA hecht waarde aan die sociale functie van sport. Deze waarde moet niet worden onderschat. De uitspraken van voormalig wethouder Geertzen zijn dan ook niet gelukkig gekozen. De relatie van de voormalige voetbalclub en vermeende criminele activiteiten zijn nooit van die aard aan de orde geweest in de gemeenteraad en herkennen wij als CDA fractie dan ook niet.

De Geus kijkt liever vooruit naar oplossingsrichtingen die uitsluiting van bepaalde groepen in Culemborg kan voorkomen. Het CDA Culemborg heeft dit samen met andere partijen gedaan door bijvoorbeeld een motie in te dienen om extra geld in te zetten voor het integraal jeugdwerk en het wijkgericht werken, maar ook door het indienen van een initiatiefvoorstel ‘Werkgelegenheid en buurtveiligheid’ waarmee jongeren extra mogelijkheden krijgen om werk te vinden en op een positieve manier deel te nemen aan de samenleving.

Culemborg is een stad met veel vrijwilligers en veel betrokkenheid. Daar mogen we trots op zijn. Het CDA Culemborg blijft zich inzetten voor een samenleving waarin een plek is voor iedereen, men openstaat voor elkaar en mensen elkaar helpen. Laten we daar als inwoners, verenigingen, bedrijven en gemeente samen aan blijven werken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.