Kunnen alle Culemborgers worden wat ze willen worden? Hoe willen wij anno 2018 omgaan met elkaar? Wat is er nodig voor een stad om goed samen te kunnen leven? Het vormden achterliggende vragen in het gevoerde stadsgesprek over Culturele Diversiteit in de Fransche School. De avond, georganiseerd op initiatief van het CDA Culemborg, kon rekenen op veel waardering en nodigde uit om over door te praten. Nicolien de Geus (Lijststrekker CDA Culemborg) deed de aftrap van het stadsgesprek, georganiseerd als cadeau aan de stad in het kader van Culemborg 700 jaar stadsrechten.

De avond vond plaats leiding van 'onderwijsman' in hart en nieren Dave Ensberg-Kleijkers. In het eerste deel van de avond presenteerde hij zijn levensverhaal, zoals beschreven in zijn boek ‘De bezielde beschaving’. Na de pauze werden Culemborgse inwoners en organisaties werden uitgedaagd met elkaar in gesprek te gaan. In de gesprekken klonk duidelijk een pleidooi door voor de erkenning van diversiteit in Culemborg.

De panelleden staken veelal de hand in eigen boezem. Het helpt om jezelf een spiegel voor te houden. ‘Onze denkbeelden over de ‘ander’ zit vol met ‘vooringenomenheden’ merkt Jan Goed van de Raad van kerken op. We spreken al snel in termen van wij- zij.  Hassan Barzizaoua (Takwa Moskee) gaf het volgende aan ‘Diversiteit gaat over het aangaan van de dialoog. Het gaat over de kracht van verschillen.’ Uit de gesprekken bleek dat er nog een wereld te winnen valt. Om te starten bij de jeugd. Je als mens kwetsbaar durven opstellen, liep als rode draad door de avond. In die kwetsbaarheid ontstaat ruimte voor gesprek en verbinding.  De opmerking van Joost van Rijn “Blijf niet in je eigen gelijk zitten want dan komt er geen verbinding" kreeg dan ook veel bijval.

Cultuur is niet statisch. Deze veranderd ook door de tijd. De vierde generatie Molukkers heeft een totaal andere uitgangssituatie dan de 1e en 2e generatie. Ferry Siwabessy: ‘We moeten niet weglopen voor onze eigen verantwoordelijkheid iets te maken van een omgeving die voor velen ook ons thuis betreft’

De vele persoonlijke verhalen gaven de aanwezige organisaties en het thema een gezicht. Een avond waar de bereidheid om respect te hebben voor elkaars verschillen groot was. Een avond die heeft laten zien wat de kracht van verschillend zijn kan betekenen. De avond smaakte naar meer en gaat ook zeker een vervolg krijgen.

Avond gemist? Het levensverhaal en de droom van Dave zijn te lezen in het Boek bezielde beschaving. Het boek ‘Bezielde Beschaving’ ligt inmiddels ook bij Boekhandel Tomey en Verstegen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.