Het CDA is trots. Trots op het voorzieningenniveau en de vele initiatieven die onze stad rijk is. Culemborg stroomt en heeft energie! Voorzieningen voor het onderwijs, sport en cultuur zijn van een hoogwaardig niveau. Maar als wij realistisch zijn staan deze voorzieningen en vooral hun exploitatie momenteel onder druk. Denk hierbij bijvoorbeeld aan De Fransche School, De Gelderlandfabriek, Het Elisabeth Weeshuis museum en het zwembad.

Daarom maakte het CDA zich bij de behandeling van de stadsvisie Culemborg Stroomt en het eindrapport Krachtig Culemborg hard voor het behoud van deze voorzieningen. Het CDA kiest voor een stad met toekomst. Een stad om door te willen geven. Dit vraagt om keuzes. Hoe willen wij dat Culemborg zich naar de toekomst toe gaat ontwikkelen? Deze keuze gaat voor het CDA niet over een focus op Utrecht, Houten of Beusichem. Maar over de leefbaarheid en daarmee de toekomst van onze eigen stad. Hoe houden wij de genoemde voorzieningen in stand. En hoe zorgen wij er voor dat het woningaanbod voor onze inwoners divers en op termijn ook betaalbaar blijft?   

Voor het CDA vormt het rapport Krachtig Culemborg de constatering dat wij voor veel voorzieningen het voorzieningenniveau hebben van een stad, maar het inwoneraantal van een dorp. Zijn wij met het huidige aantal inwoners in staat deze voorzieningen en identiteit in stand te houden? Regeren is vooruitzien. Keuzes maken.

Het CDA kiest voor een stad die niet stil mag komen te staan in haar ontwikkeling. Het wil mee blijven praten over de ontwikkelingen waar de Culemborgers direct mee te maken hebben. Zeker waar het het vinden van een passende woonruimte of het voorzieningenniveau raakt. Het CDA ziet dat veel mensen van buiten Culemborg hier woonruimte vinden. Tegelijkertijd zien wij dat ouderen, mensen die scheiden en starters uit onze stad tevergeefs wachten op passende woonruimte. Doorstroming komt onvoldoende tot stand. Het CDA wil deze ontwikkelingen niet over zich heen laten komen, en vindt dan ook dat de gemeente hier regie op dient te pakken. 

Deze regie kunnen we pakken door samen te werken met de regio Rivierenland en op thema’s als wonen, bereikbaarheid en economie de samenwerking op te zoeken met de regio Utrecht. In de ogen van het CDA kunnen wij deze regie ook pakken door na te denken over de groei van onze stad. Een groeiend aantal inwoners creëert meer draagvlak voor voorzieningen. De kosten van deze voorzieningen worden dan immers met meer mensen gedeeld. Dit biedt kansen om aanwezige voorzieningen in de stad betaalbaar te kunnen houden.  Door regie te nemen kan een eventuele groei verantwoord plaatsvinden. Het groene en open karakter van onze stad willen wij koesteren.

Een groeiend aantal inwoners is voor het CDA dan ook geen doel op zich maar een middel om het voorzieningenniveau, de identiteit van onze stad en daarmee de leefbaarheid naar de toekomst toe op peil te houden en te versterken. Oftewel: het CDA wil Culemborg blijvend laten stromen!

Omdat het CDA wil blijven bouwen aan de toekomst van Culemborg, zal het CDA Culemborg dit najaar net als in 2017 weer een CDA50 organiseren. Leden en niet-leden worden dan gevraagd over de toekomst van onze stad mee te denken. Inwoners die willen meedenken over de invulling van het programma kunnen contact zoeken met Marco van Zandwijk, raadslid voor het CDA Culemborg.

Het raadsvoorstel van het college dat op instemming van het CDA kon rekenen is hier te lezen.
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.