Het is belangrijk dat wij met elkaar proberen te bewaren wat voor onze geschiedenis, traditie en cultuur van waarde is. De overheid heeft daarin niet noodzakelijk het primaat, maar bewaakt de randvoorwaarden en ondersteunt maatschappelijke partners, zoals scholen en culturele instellingen. Wij vinden het van belang dat laagdrempelige voorzieningen voor het beoefenen van muziek en voor het lezen beschikbaar blijven, juist ook voor ouderen en mensen die minder gebruik maken van andere culturele voorzieningen. Het kunst- en cultuuraanbod is de laatste jaren stevig verankerd in de stad. Het CDA-Culemborg vindt het belangrijk dat de gemeente een gevarieerd aanbod blijft ondersteunen en hierin samenwerkt met Culemborgse bedrijven en tal van culturele instellingen en initiatieven die onze stad rijk is. Het CDA vindt het belangrijk om gericht te investeren in het bereiken van groepen als jongeren. Dit door samen te werken met (brede) scholen, sportverenigingen, culturele instellingen en-of Cultuurfonds. Het CDA zet zich daarnaast in voor behoud van de Fransche school in de binnenstad.

Concreet:
- Het CDA wil dat de goede sportieve en culturele faciliteiten die Culemborg heeft op peil blijven.
- Het CDA wil dat de Fransche school behouden blijft voor de binnenstad.
- Het CDA wil dat het lokale jeugdsportfonds en jeugdcultuurfonds kunnen blijven rekenen op ondersteuning.
- Het CDA wil dat er meer uitwisseling gaat plaatsvinden tussen buurt(panels), cultuur, sport en welzijn.
- Het CDA wil dat sport- en cultuur faciliteiten voor iedereen toegankelijk zijn.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.