Een duurzame toekomst vraagt om een forse investeringen in de economie en infrastructuur van onze stad. Daarom willen wij vooral aansluiten bij initiatieven van bewoners, instellingen en ondernemers, en hen de ruimte bieden. Om deze investeringen te kunnen verantwoorden is draagvlak onder inwoners van cruciaal belang.

Concreet:
- Het CDA wil dat de gemeente inzet op een heldere communicatie rondom verduurzaming en de veranderingen in de energievoorziening. Het is belangrijk dat iedereen bij dit proces meegenomen wordt.
- Het CDA wil dat de gemeente bij invulling van duurzaamheidsdoelstellingen kiest voor breed gedragen oplossingen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.