Culemborg is een prachtige gemeente met veel groen. Veel groen in de verschillende wijken, maar ook in de Plantage, het buitengebied, de Zump en de Redichemse waard. Het CDA heeft zich de afgelopen periode actief ingezet om de natuur-, landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en recreatieve waarden van de Redichemse waard te beschermen en te versterken. Wij blijven dit doen voor de Redichemse waard, het buitengebied, natuurgebieden en de bebouwde kom.

De groene buitenruimte biedt tevens ruimte voor ontmoeten en bewegen: De positieve effecten van groen op onze gezondheid zijn bewezen. Mensen met een groene woonomgeving voelen zich gezonder. Spel-, sport- en ontmoetingsruimten dragen bij aan preventieve gezondheidszorg, sociale ontwikkeling van kinderen en sociale ontmoeting in de buurt. Wij willen de groene openbare ruimte aantrekkelijker maken voor bewegen en ontmoeting. Het is belangrijk dat de gemeente over het niveau van groenonderhoud communiceert met omwonenden.

Concreet:
- Het CDA wil dat de natuur-, landschappelijke, cultuurhistorische, archeologische en recreatieve waarden in de Redichemse waard, het buitengebied, natuurgebieden en de bebouwde kom blijvend worden beschermd en waar nodig versterkt.
- Het CDA wil dat wordt onderzocht hoe openbare groenstroken een bijdrage kunnen leveren aan het klimaatbeleid. Groen draagt bij aan een prettige leefomgeving, houdt de stad koel in de zomer en gaat   wateroverlast tegen.

Zie ook de onderwerpen Sport & bewegen, Redichemse Waard en Natuur en Recreatiegebieden

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.