In onze stad is er respect voor elkaar. Behalve over de opvang van nieuwkomers speelt ook de vraag over de integratie van culturele minderheden die al meerdere generaties lang in onze stad wonen, zoals bijvoorbeeld de Molukse en Marokkaanse gemeenschap. Inzet van ons allemaal is nodig. Er moet worden voorkomen dat wijken of buurten zich afkeren van de Nederlandse samenleving en plekken van achterstand en armoede broedplaatsen worden van radicalisering. Juist de instellingen van verschillende bevolkingsgroepen of religieuze gemeenschappen spelen een belangrijke rol bij het werken aan verbinding en samenhang in de samenleving. Begeleiding naar goed onderwijs is essentieel voor integratie. Schooluitval moet voorkomen worden. Het onderwijs moet aandacht besteden aan andere culturen en levensovertuigingen om zo vanuit de eigen afkomst en overtuiging bruggen te slaan naar de samenleving die we met elkaar vormen. Wij streven ernaar dat alle instromers een goede beheersing van de Nederlandse taal krijgen. Dit dient als opstap naar goed onderwijs, deelname aan verenigings- en vrijwilligerswerk en het vinden van een baan. Bij dit laatste is ook de houding van werkgevers essentieel. Iedereen verdient gelijke kansen op een baan of stageplek en de werkgevers zijn degenen die hiervoor aan de lat staan.

Concreet:
- Het CDA wil dat de gemeente investeert in taal; het is belangrijk om elkaars taal te spreken.

Zie verder ook de onderwerpen familie & gezin en laaggeletterdheid

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.