Alles en iedereen zal in de komende tijd steeds meer te maken krijgen met aspecten van duurzaamheid. Duurzaamheid raakt ons hele leven: wonen, werken, vervoeren, recreëren. We beschermen wat van waarde is. Dit vergt een door alle betrokkenen gedragen totaalvisie op de stad die verder reikt dan de dag van vandaag. Het CDA vindt het belangrijk om de wereld mooier achter te laten dan dat je hem gekregen hebt. Rentmeesterschap noemen we dit ook wel. Dit geldt voor de klimaatproblematiek, maar ook voor de samenleving en de gemeentefinanciën. Bij alles geldt dat het belangrijk is om met een integrale visie naar de lange termijn te kijken en niet op korte termijn snelle slagen te willen maken. De meerwaarde vanuit het CDA-gedachtegoed is om vanuit de samenleving zelf  invulling te geven aan de klimaatvraagstukken. Dit in plaats van bovenaf aan de samenleving op te leggen. 

Zie verder ook de onderwerpen energie neutrale gemeente en draagvlak

Lees hier ook de column van Hans Bleichrodt

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.