Onderwijs is de basis en leidend voor duurzame ontwikkelingen in de (kennis)economie. Nederland is steeds meer een kennisland. Om dit zo te houden, verder te ontwikkelen en te exporteren is het broodnodig dat ondernemers, onderwijs en overheid met elkaar optrekken. De gemeente is daarbij vooral aanjager en intermediair. Daarnaast wil het CDA zich ervoor inzetten dat nabij bedrijven(terreinen) ruimtes beschikbaar komen voor stageplaatsen en/of door ontwikkelmogelijkheden voor bestaand ambachtelijk personeel. Een gildestructuur geeft economische voordelen voor bedrijven (meesters) én leerlingen (gezellen). Ook hier kan de gemeente een stimulerende en verbindende rol spelen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.