Betaalbare en duurzame verenigingsgebouwen. Voor veel verenigingen zijn de lasten van hun accommodatie een belangrijke kostenpost. Tegelijkertijd is een goed gebouw voor de (sport)vereniging van groot belang voor het goed functioneren. Wij willen de vrijwilligers meer verantwoordelijkheid én beslissingsbevoegdheid geven en ruimte voor innovatie. Er zijn veel kansen voor het verduurzamen van complexen. Dat kan een goede manier zijn om de energiekosten te drukken. Wij vinden dat verenigingsgebouwen vrijgesteld moeten worden van de OZB. Ook willen wij verenigingen hulp bieden bij het in kaart brengen van rendabele duurzaamheidsinvesteringen. Wij willen de verenigingen stimuleren (bijvoorbeeld met extra subsidie) gebruik te maken van hun ‘Recht om uit te dagen’ op het gebied van onderhoud van sportgebouwen- en velden. Dit kan ook deels door de zelfwerkzaamheid te belonen.

Concreet:
- Het CDA wil dat verenigingsgebouwen voor sport en cultuur vrijgesteld worden van de OZB.
- Het CDA wil dat zij een beroep kunnen doen op het duurzaamheidsfonds. Er zijn veel ideeën en initiatieven die leiden tot besparing en verduurzaming!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.