Een goede bereikbaarheid gaat hand in hand met goede verkeersveiligheid. Als mensen vrij willen bewegen moet dat wel veilig kunnen. Het CDA is daarom voorvechter van veilige verkeerssituaties bij maatschappelijke locaties zoals scholen en sportclubs als ook de onderdoorgangen bij het spoor. Om de verkeersdruk evenredig te verdelen en de verbindingen tussen de wijken te behouden willen wij het twee richtingsverkeer (o.a. Vianense Poort) handhaven. Iedereen moet op een veilige manier op weg kunnen. De openbare ruimte moet veilig zijn, door bijvoorbeeld voldoende verlichting en het door onoverzichtelijke situaties te voorkomen. Zo zorgen we voor zelfstandige mobiliteit van kinderen en ouderen. Uitgangspunt is dat de samenleving als eerste verantwoordelijkheid neemt voor elkaar. We leren onze kinderen dat spelen in de omgeving van water gevaarlijk kan zijn, dat speelruimtes risico’s met zich mee kunnen brengen en accepteren dat de overheid niet overal een oplossing voor hoeft te bedenken.

Concreet:
- Het CDA wil dat de gemeente zich inzet om het tweerichtingsverkeer bij de doorgangen onder het spoor, zoals de Vianense Poort, te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.