Communicatie en de menselijke maat

Veel Doesburgers hebben afgelopen jaren geklaagd over gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. Deze was te vaak niet tijdig, onduidelijk of onpersoonlijk. Als CDA staan we voor maximale inzet op goede communicatie. En dat gaat niet over dure communicatieadviseurs. Het gaat over de menselijke maat. Niet verwachten dat een publicatie in de krant afdoende is, maar gewoon langs gaan en luisteren, uitleggen. Goede communicatie kan op een belangrijke manier bijdragen aan wederzijds begrip en respect. Zo staan we niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.

Daarom gaat het CDA:

  • Investeren in een wijkgerichte aanpak, samen met de wijkraden;
  • Jongeren die voor het eerst mogen stemmen, uitnodigen voor een kennismaking met de lokale politiek;
  • Jongeren actief betrekken bij de lokale politiek (raad en college) door debatavonden en een jongerenraad;
  • Inzetten op de right to challenge, waarin burgers zelf een voorstel in kunnen dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente;
  • Inzetten op snelle en duidelijke communicatie door de gemeente;
  • Open en transparante informatie geven aan burgers en raad;
  • Ontmoetingsplekken inrichten, waar wensen en voorstellen besproken worden. Op loopafstand voor bewoners van de wijk;
  • Een betrouwbare overheid zijn die meerjarige beleidsafspraken maakt en contracten sluit. Zeker op sociaal gebied, om mensen meer zekerheid te bieden in zorg en ondersteuning;
  • Op zoek naar zinvolle vormen van politiek debat en inbreng van de
  • Doesburgers. Bijvoorbeeld door in bijeenkomsten samen inhoud te geven aan de Doesburgse Toekomstvisie, zodat die breed gedragen wordt;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.