Vertrouwen, lef en betrokkenheid

Wat voor stad willen wij zijn? Doesburg is geen stukje bebouwing waar toevallig jouw huis staat. Het is geen hotel waar je de andere klanten niet kent. Doesburg is ons gemeenschappelijk huis. Dit huis is van ons allemaal. Iedereen kan een betekenisvolle bijdrage leveren aan onze lokale samenleving. Hoe werken we samen? Hoe zorgen we voor elkaar? Hoe kunnen we verantwoordelijkheid voor elkaar invullen?

Voor het CDA doet ieder mens er toe. Niemand is gelijk, maar iedereen is wel gelijkwaardig. We staan naast elkaar en niemand staat aan de kant.

Het roer moet om

Het roer moet om in Doesburg. Teveel burgers voelen zich niet gehoord en niet serieus genomen. Of het nu gaat om inspraak in de wijken, uitkeringen of bouwvergunningen, er is veel onvrede. Het is belangrijk dat we er alles aan doen om vertrouwen te geven en regelzucht te beperken. We moeten oprecht en goed luisteren naar elkaar. De gemeenteraad moet als volksvertegenwoordiger het college controleren. CDA Doesburg doet dat, ook als we zelf in het college zitten.

Vertrouwen

We bouwen aan wederzijds vertrouwen. De overheid moet mensen bij elkaar brengen en ondersteunen. Als Doesburgers kunnen helpen bij plannen van de gemeente dan moeten zij die ruimte krijgen. We noemen dat ‘the right to challenge’.

Bijvoorbeeld: de gemeente heeft het plan om het centrum van een wijk opnieuw in te richten. Nu maakt de gemeente zelf een plan en houdt informatieavonden om te vertellen wat zij gaan doen. Maar als we burgers ruimte geven zelf een plan te maken, zul je zien wat een talent er onder de mensen zit. Er zit heel veel kennis en kundigheid onder de Doesburgers. Laten we daar gebruik van maken.

Zo’n traject is misschien best spannend, maar ook iets waar we samen van kunnen leren. Door goed te luisteren, elkaar in de ogen te kijken, bouwen we aan een band tussen de gekozen raad en de kiezer.

Communicatie en de menselijke maat

Als CDA staan we voor maximale inzet op goede communicatie. 

Veel Doesburgers hebben afgelopen jaren geklaagd over gebrekkige communicatie vanuit de gemeente. Deze was te vaak niet tijdig, onduidelijk of onpersoonlijk. Als CDA staan we voor maximale inzet op goede communicatie. En dat gaat niet over dure communicatieadviseurs. Het gaat over de menselijke maat. Niet verwachten dat een publicatie in de krant afdoende is, maar gewoon langs gaan en luisteren, uitleggen. Goede communicatie kan op een belangrijke manier bijdragen aan wederzijds begrip en respect. Zo staan we niet tegenover elkaar, maar naast elkaar.

Daarom gaat het CDA:

  • Investeren in een wijkgerichte aanpak, samen met de wijkraden;
  • Jongeren die voor het eerst mogen stemmen, uitnodigen voor een kennismaking met de lokale politiek;

  • Jongeren actief betrekken bij de lokale politiek (raad en college) door debatavonden en een jongerenraad;

  • Inzetten op de right to challenge, waarin burgers zelf een voorstel in kunnen dienen voor een bepaalde dienst, voorziening of plan van de gemeente;

  • Inzetten op snelle en duidelijke communicatie door de gemeente;

  • Open en transparante informatie geven aan burgers en raad;

  • Ontmoetingsplekken inrichten, waar wensen en voorstellen besproken worden. Op loopafstand voor bewoners van de wijk;

  • Een betrouwbare overheid zijn die meerjarige beleidsafspraken maakt en contracten sluit. Zeker op sociaal gebied, om mensen meer zekerheid te bieden in zorg en ondersteuning;

  • Op zoek naar zinvolle vormen van politiek debat en inbreng van de Doesburgers. Bijvoorbeeld door in bijeenkomsten samen inhoud te geven aan de Doesburgse Toekomstvisie, zodat die breed gedragen wordt;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.