Ondernemers

“Het stimuleren van het lokale ondernemersklimaat is voor gemeenten nu belangrijker dan ooit”. Met deze oproep vraagt het MKB-aandacht over de rol van gemeenten. Goed bezette winkelstraten met een grote keur aan verschillende producten en diensten trekken niet alleen publiek, volle parkeerplaatsen en werkgelegenheid, maar dragen ook bij aan het woongenot en dus geluk.

Daarom wil het CDA

  • maatschappelijke betrokkenheid stimuleren bij kleine en grote ondernemers. Gemeente, ondernemers en maatschappelijke organisaties ontmoeten elkaar jaarlijks om activiteiten en evenementen in de stad te bespreken op gedeelde belangen;
  • dat de reclamebelasting wordt ingezet voor de instandhouding van de Stichting Centrum Belang Doesburg (SCBD). De rol van de SCBD is om het leef- en ondernemersklimaat te bevorderen. Zij is neutraal en staat tussen de partijen, en is ook het aanspreekpunt als het gaat om ondernemen in en bezoeken van de binnenstad;
  • de stadscoördinator inzetten om samen met ondernemers, cultuursector en de vastgoed sector beleid te voeren voor de binnenstad.
  • dat bij opdrachten van de lokale overheid prioriteit ligt bij het inzetten van Doesburgse bedrijven en zzp’ers;
  • dat er een eenvoudig en betaalbaar vergunningsstelsel beschikbaar is;
  • dat er een laagdrempelig ondernemersloket wordt ingericht om processen efficiënt te begeleiden;
  • dat we samen optrekken met onze ondernemers op het platteland. Meedenken over
  • het stikstof probleem en bescherming bieden bij procedures van de landelijke overheid;
  • dat er maatwerk wordt geleverd als het gaat om vragen en problemen van ondernemers. Er wordt geluisterd en er worden oplossingen aangedragen om winkels en bedrijven in stand te houden;

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.