Duurzaamheid

Voor de toekomst zijn duurzaamheid en klimaatmaatregelen van groot belang. We willen onze mooie stad nalaten aan onze kinderen en kleinkinderen. Het CDA staat voor

  • Het aanpakken van duurzaamheid en klimaatproblemen in goed overleg met de Doesburgers;
  • Het steunen en faciliteren van DoesWatt. Een lokale energie coöperatie wordt actief ondersteund;

Onze inschatting is overigens dat het niet mee zal vallen om in Doesburg de doelstelling te halen. Ons gebied is klein. Een gedeelte van onze stad is rijksmonument en beschermd stadsgezicht. Klimaatverandering is niet ons enige probleem en we zullen goed moeten nadenken hoeveel geld we waaraan besteden. Daar horen wellicht ethische vragen bij als: is het goed om geld te besteden aan het behalen van klimaatdoelen als je daarmee zorgtaken moet schrappen? We moeten als stad samen zoeken naar de beste weg. Doen wat écht nodig is en doen waar draagvlak voor is. Om samen ambassadeur te zijn van de moeilijke keuzes die gemaakt worden. Hierbij letten we op nut en noodzaak, maar ook op ruimtelijke inpassing en kosten. Geen draagvlak zonder een eerlijk verhaal. Geen verandering zonder een beweging van onderop. We steunen daarom initiatieven als energiecoöperatie DoesWatt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.