Tweedeling

Het is rumoerig in de samenleving. Landelijk en lokaal. Dus ook in Doesburg. ‘De politiek’ geeft niet altijd het goede voorbeeld. Tot in de Tweede Kamer wordt gescholden en beschimpt. Het gaat hier allemaal wat beschaafder, maar we moeten opletten dat we niet tegenover elkaar komen te staan.

Bij grote beslissingen zoals de uitbreiding van Rotra/Ubbink of de plaats van een sporthal zie je de standpunten verharden. Het is prima als je je mening laat zien door een poster op je raam. Het is minder leuk als de niet-poster-plakkers met de nek worden aangekeken. Het is jammer als we niet meer naar elkaar luisteren. Met luisteren bedoelen we dat je hoort wat de ander zegt. Niet om je eigen mening er tegenover te zetten, maar om de ander te begrijpen. Het is niet erg als je het niet met elkaar eens kunt worden. Het is wel erg als dat leidt tot boosheid en elkaar negeren.

Tweedeling kom je ook tegen bij de relatie tussen burger en overheid. Als de overheid niet hoort wat je nodig hebt, voel je je in de steek gelaten. Verlies je het vertrouwen. De overheid kan helpen door niet hun controlelijstjes af te vinken, maar zonder pen in de aanslag of een scherm op het bureau je aan te kijken en te horen wat je zegt.

Tweedeling kan grotendeels voorkomen worden door luisteren en vriendelijkheid naar elkaar. Elkaar begrijpen is iets anders dan het met elkaar eens moeten zijn. Ook bij verschillen kun je respect voor elkaar hebben. We zien dat de meerderheid van de mensen er zo over denkt. Laten we met elkaar steeds opnieuw hardop zeggen dat we respect hebben voor elkaar. Dat we willen luisteren. Dat we de ander willen begrijpen. Dat geeft rust. Het maakt de wereld een stukje beter.

Als CDA willen we actief werken aan het beeindigen en voorkomen van tweedeling in Doesburg. Dat doen we door te werken aan draagvlak middels denktanks, burgerparticipatie en oprecht te luisteren en je te verdiepen in de ander. Sommige dingen hoeven niet in wet- en regelgeving vastgelegd te worden. Die moet je gewoon doen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.