Persbericht: Gemeenteraad steunt motie voor onderzoek naar Lelystad Airport 

Hattem, 22 april – In februari 2021 nam de minister van landbouw een ontwerpbesluit om Lelystad Airport (formeel de N.V. Luchthaven Lelystad) een natuurvergunning te verlenen voor 10.000 vliegbewegingen per jaar. Dit heeft grote negatieve effecten op de natuur, biodiversiteit, gezondheid en veiligheid op de Noord-Veluwe. Afgelopen donderdag steunde de gemeenteraad unaniem een motie om een regionaal onafhankelijk onderzoek uit te voeren naar de aanvraagprocedure voor de natuurvergunning aan Lelystad Airport. De raad sluit zich hiermee aan bij andere gemeenteraden op de Noord-Veluwe, waaronder Heerde, waarin vergelijkbare moties werden aangenomen.

CDA-raadslid Harry Kremer licht de aanleiding voor de motie toe: ‘’De kern van de kritiek van gemeenten, organisaties en burgers op het ontwerpbesluit van de minister heeft veelal betrekking op onvoldoende zorgvuldigheid, de onduidelijkheid over het aantal vliegbewegingen per jaar en de problematiek van de uitstoot.’’ De motie geeft aan dat er tot nu toe geen vertrouwen bestaat in de kwaliteit van de rapportages, onderzoeken en beoordelingen in het kader van de verleende vergunning.

Eén van de punten die volgens Kremer om nader onderzoek vraagt, is de juridische houdbaarheid van stikstofuitruil tussen Schiphol en Lelystad Airport. Kremer: ‘’Schiphol Airport zet zogenaamde overtollige stikstofruimte in om de uitstoot van Stikstof vanaf Lelystad Airport boven onder meer de Veluwe mogelijk te maken. Dat wordt nu voorlopig gedaan voor 10.000 vliegbewegingen, maar in de stukken wordt ook expliciet de mogelijkheid genoemd om het aantal vliegbewegingen te verhogen naar 45.000.’’

Kremer is blij dat raad en college eensgezindheid zijn over het belang van gezond en veilig wonen in Hattem en op de Noord-Veluwe. ‘’Duidelijk moet zijn dat duurzame luchtvaart het doel is, waarbij de mens, het milieu en de economie in evenwicht zijn. Hier passen geen gekunstelde constructies bij. Wij moeten deze kans benutten om er voor te zorgen dat er geen vergunning wordt verstrekt aan Lelystad Airport op onzorgvuldige en onjuiste gronden.’’

 

 

 

 

Voorjaarsvergadering afdeling Gelderland

Op zaterdag 17 april 2021 werd de voorjaarsvergadering gehouden van de afdeling Gelderland van het CDA. Namens CDA-Hattem was ik daarbij digitaal aanwezig. Boeiend was het gesprek met de interim-partijvoorzitter Marnix van Reij.

Zijn kernpunt: het CDA terug moet naar de inhoud. Het gaat niet om de poppetjes. Pas als het goed zit met de inhoud en het eigen verhaal op orde is, dan kan de partij verder. Hij noemde vier kernpunten waarmee het CDA zich kan onderscheiden.

  • Gespreide verantwoordelijkheid. De kracht van het CDA zit in de samenleving. Als burgers zich verenigen, dan kan er veel tot stand komen.
  • Rentmeesterschap. Het land dat wij door willen geven aan een volgende generatie. Zo zijn de opvattingen ten aanzien van bijvoorbeeld de landbouw aan het veranderen. Hier zal een antwoord op gegeven moeten worden.
  • Publieke gerechtigheid. De overheid behoort dienstbaar te zijn aan de inwoners en bedrijven. Het boek van Pieter Omzigt geeft dat duidelijk aan.
  • Solidariteit. Binnen en buiten Nederland. Een schild zijn voor de zwakkeren in de samenleving. Maar ook mensen durven aanspreken waar dat nodig is.

Het rapport Zij-aan-zij , het verkiezingsprogramma, de toespraken van Wopke Hoekstra, het boek van Omtzigt, allemaal bevatten ze elementen over de inhoud waar het CDA naar terug moet.

Zijn opdracht is er een consistent en samenhangend verhaal van te maken. Uitgaande van de diversiteit binnen de samenleving. Verder de bestuursstructuur en -cultuur op orde brengen en dan richting de inhoud.

Ik heb Marnix van Reij geschetst dat er een afstand is ontstaan tussen de Haagse partijtop en de mensen in de regio. Dat is zichtbaar geworden in de vele stemmen die Pieter Omtzigt kreeg maar ook in het verlies van vier zetels. Ik heb hem gevraagd wat hij er aan ging doen om die kloof te dichten? Hoe wordt het contact met de achterban hersteld?

De interim-voorzitter gaf aan dat het CDA een partij is die van onderop is ontstaan. De basis is belangrijk. Als je geen aansluiting meer hebt bij de basis, dan moet je hard aan de slag om die aansluiting te herstellen. Hij gaf aan zich te willen inzetten voor een open communicatie. Samen met Ank Bijleveld gaat hij (digitaal) het land in. Eind van het jaar moet zijn klus klaar zijn en zal er een nieuwe voorzitter worden benoemd.

 

Teun Juk, fractievoorzitter CDA-Hattem

 

Het CDA staat voor zekerheid voor de middeninkomens, een land van fatsoen en een herstel van vertrouwen in de overheid. Met een mooi team van Hattemse CDA'ers hebben we de afgelopen week in onze mooie Hanzestad met die boodschap geflyerd!  Mee eens? Stem dan de komende drie dagen op het CDA! #nudoorpakken #ikstemCDA

CDA Hattem in gesprek met SWH over jongeren in coronatijd

 

 

 

Persbericht: CDA Hattem in gesprek met SWH over jongeren in coronatijd

Hattem, 5 maart 2021 - Wat is de impact van de coronacrisis op het welzijn van jongeren? Met die vraag gingen Anne-Marije Wilting, Judith van Duinen en Robert Klaassen van het CDA Hattem op vrijdag 5 maart digitaal in gesprek met Mathilde Stam en Hakan Soykan van Stichting Welzijn Hattem (SWH).

Mathilde en Hakan zijn er duidelijk over: de coronacrisis heeft veel impact op SWH, en specifiek het jongerenwerk. Het jongerencentrum Ons Plekkie in De Marke is al langere tijd gesloten, en veel activiteiten zijn noodgedwongen afgelast. En dat terwijl de coronacrisis het jongeren niet makkelijk maakt. 'Daarom zijn we als jongerenwerkers veel aanwezig op straat', vertelt Hakan, die nu zo'n drie maanden als jongerenwerker in Hattem werkt. '' De jongeren die we op straat tegenkomen spreken we altijd zelfs aan. Op die manier krijg je het beste mee hoe het met de jongeren gaat, en kun je een luisterend oor bieden. ''

Dat laatste is echt nodig, want de jongerenwerkers zien dat jongeren in de coronacrisis vaker in de problemen komen. `` Er is een duidelijke toename in het gebruik van alcohol en softdrugs, veel jongeren voelen zich eenzaam, en er ontstaat bij veel jongeren een achterstand in het onderwijs '', vertelt Hakan. Mathilde vult aan: '' Veel jongeren verliezen ook het perspectief richting de toekomst. Ik sprak kort geleden een scholier die goede cijfers haalt, maar door de coronacrisis eigenlijk geen hoop heeft op een goede afloop. Dat is heel verdrietig om te horen. ''

Natuurlijk gebeurt er ook veel moois in deze korte tijd. Mathilde geeft aan erg blij te zijn met de goede samenwerking tussen SWH en andere organisaties, zoals de kerken, sportverenigingen, RTV Hattem en de buurtsportcoaches. '' Denk bijvoorbeeld aan de leuke activiteiten in de herfstvakantie die de jongerenwerkers samen met de buurtsportcoaches hebben georganiseerd, maar ook aan het initiatief Hattemers in coronatijd! '' Daarnaast kijken Mathilde en Hakan erg uit naar het aankomende project Mattie4U, waarbij jonge vrijwilligers uit de Hattemse samenleving als maatjes aan jongeren worden gekoppeld.  

Mathilde en Hakan benadrukken ten slotte dat het heel belangrijk is om jongeren en hun zorgen in deze tijd serieus te blijven nemen. ‘’Sommige mensen denken misschien dat jongeren in deze crisis onterechte zorgen hebben, maar er is veel verborgen leed.’’ Daarom doen Mathilde en Hakan aan iedereen de oproep om te blijven luisteren naar jongeren, en om hen waar dat kan te helpen en te ondersteunen. ‘’Laat zien dat je oog hebt voor waar jongeren mee worstelen en neem ook het initiatief om hen verder te helpen, bijvoorbeeld door samen te gaan sporten of buiten met elkaar af te spreken.’’ Het CDA Hattem sluit zich van harte bij die oproep aan!

Voor het project Mattie4U worden de komende tijd 1000 flyers door Hattem verspreid. Wilt u / wil jij ook meedoen? Neem dan contact op met de jongerenwerkers Susanne Berends en Hakan Soykan van SWH via jongerenwerk@swhattem.nl van 06-20046859.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CDA Hattem brengt bezoek aan Bakkerijmuseum

 

 

 

CDA Hattem brengt bezoek aan Bakkerijmuseum

“Samen Hattem”, dat is wat Bakkerijmuseum directeur Fred Voskuil het afgelopen jaar ervaren heeft. Die ervaring, tezamen met een rotsvast vertrouwen in de kracht van Bakkerijmuseum, geeft dat Fred Voskuil nog steeds optimistisch kan zijn.
Al snel merken Harry Kremer en Sigrid Mulder van het CDA Hattem tijdens hun bezoek, dat hier een directeur zit die zorgen heeft, maar er alles aan doet om het beste te zoeken voor zijn medewerkers en het museum.

Cijfers
Het afgelopen jaar, heeft het Bakkerijmuseum ongeveer de helft van haar bezoekersaantal kunnen ontvangen. Die gederfde inkomsten in combinatie met gemiste horeca-inkomsten zorgen voor een weinig rooskleurig financieel plaatje. Door steun vanuit de gemeente Hattem, de provincie Gelderland en het Mondriaanfonds zijn de cijfers minder slecht dan vooraf gevreesd. Maar goed is het allerminst, en daarom moesten er afgelopen jaar moeilijke beslissingen genomen worden zoals afscheid nemen van mensen met een tijdelijk contract. Dat zijn zaken die Fred Voskuil duidelijk raken.

Poffertjes en brood
Ook de sluiting van de poffertjessalon in de herfstvakantie was een tegenslag. Tot dan toe bleek het recent aangekochte Daendelshuys een gelukkige zet: hoewel de museuminkomsten wegvielen, liepen de horeca-inkomsten toch nog in beperkte mate door.
Maar de sluiting zette ook weer iets in gang: op vrijwillige basis gingen Voskuil samen met mensen uit het kernteam aan de slag met de broodverkoop op zaterdag. De NBOV komt hiervoor broodbakkerles geven op de woensdagen. Koopmans levert gratis meel, gratis gist kan opgehaald worden in Meppel, en zo ligt er elke zaterdag vers brood in de winkel waarbij de inkomsten bijna volledig ten goede komen aan het Bakkerijmuseum.  

Ambassadeurs van Hattem
Een andere opsteker is de ANWB Publieksprijs voor Leukste Uitje van Gelderland. Met gepaste trots vertelt Fred dat het bijzonder is om juist in deze provincie, die rijk vertegenwoordigd is wat betreft uitjes, deze prijs te winnen. Dit gaf hem en zijn medewerkers een enorme boost.
Maar, zo drukt Voskuil de CDA’ers op het hart, het is ook een enorme opsteker voor de stad Hattem. In het rapport wordt de stad Hattem zeer goed gewaardeerd door de bezoekers. Daar mag de Hattemer zich meer bewust van zijn, vindt Voskuil. Hij en zijn collega’s zijn zich zeer goed bewust van het feit dat ze ook het visitekaartje van Hattem zijn. Harry Kremer geeft aan dat hij de resultaten van het juryrapport over de stad Hattem ook graag verder onder de aandacht wil brengen binnen de gemeenteraad.

Het was en is een tijd van uitersten. CDA Hattem is onder de indruk van de blijvende veerkracht van dit ondernemende museum.

 

 

Hilde Palland en CDA Hattem: '' meer aandacht voor recreatie en toerisme ''

Hilde Palland en CDA Hattem: '' meer aandacht voor recreatie en toerisme ''

 

Hattem - Op zaterdag 20 februari 2021 brachten CDA-Tweede Kamerlid Hilde Palland en fractievoorzitter van CDA Hattem Teun Juk een werkbezoek aan recreatiebedrijf Molecaten. Daar werden zij hartelijk ontvangen door de directieleden Luke en Tim Slager. Hilde Palland is op dit moment bezig met een Hanzestedentour om te horen hoe de economie zich ontwikkelt en waar de opgaven voor Den Haag liggen.

 

Hoofdonderwerp van het gesprek in Hattem was hoe Molecaten zich staande houdt in deze tijd van het Coronavirus. Dankzij een combinatie van goed ondernemerschap en steun van de huisbankiers en de overheid is er perspectief voor de toekomst. Essentieel voor de recreatiesector is dat de parken die open mogen zijn met het gebruik van de Corona-maatregelen. De zomerperiode is heel goed geweest. Op dit moment zijn er gasten uit het buitenland maar dat wordt gecompenseerd door de inwendige vraag. Mensen ontdekken dat er een dicht bij huis prachtige mogelijkheden voor ontspanning zijn.

 

Er werd een uitvoerig stil gestaan ​​bij het belang van familiebedrijven voor de economie. Hilde Palland wil dit onderwerp hoger op de politieke agenda. “Ze zijn geworteld in de omgeving en zorgen voor veel werkgelegenheid. Vooral in de regio Zwolle zijn dit economisch gezien belangrijke bedrijven ”. De directie van Molecaten onderschrijft het belang van specifieke aandacht voor familiebedrijven. Daarbij werd een pleidooi gehouden om recreatie en toerisme tot een specifiek aandachtsveld te maken in politiek Den Haag. Het is een belangrijke sector die met veel beleidsvelden te maken heeft. En dan is enige coördinatie wel van belang.

 

Uiteraard kwam ook het beleid van de gemeente Hattem ter sprake. Bezoekers van de parken in Hattem waarderen de mooie binnenstad en de prachtige natuur. Belangrijk is dat de binnenstad levendig blijft. Een gastvrij Hattem versterken het vakantieplezier van recreanten en toeristen. Daarbij horen goede voorzieningen zoals een openbaar toilet in de binnenstad, ruime openstelling winkels, goed onderhouden wandel- en fietspaden en voorkomen dat vliegtuiglawaai de stiltegebieden aantast.

 

Hilde Palland en Teun Juk bedanken Molecaten voor de gastvrijheid en kunnen terugzien op een geslaagd werkbezoek!

 

 

 

 

 

CDA fractie op bezoek bij de HAVO Hattem – Op dinsdag 9 februari 2021 is de CDA-fractie in gesprek geweest met de Hattemse Ondernemersvereniging HAVO. Hoofdonderwerp van gesprek was het behoud van de vitaliteit van de binnenstad in deze Coronatijd. De HAVO werd vertegenwoordigd door Klaas van Dieren, Margreeth Hartman en Hetty Scholtens. Zij gaven de CDA-fractieleden Remco Dijkstra, Teun Juk en Harry Kremer een inkijkje in hun plannen voor de toekomst. Daarbij werd een presentatie gegeven van de gezamenlijke website “shoppen in Hattem” die binnenkort online gaat. Straks kunnen alle inwoners van Hattem ook vanuit huis boodschappen doen. Ook gaven zij een toelichting over hoe het nu gaat met de Hattemse ondernemers. Duidelijk is dat een aantal ondernemers het op dit moment lastig heeft. Het idee van een steunfonds voor deze ondernemers werd besproken. Klaas van Dieren: “Verschillende partijen doen hierin al mee. Met dit fonds willen we ondernemers die nu buiten de subsidieboot vallen helpen door het verstrekken van leningen”. De CDA-fractie gaf aan hier positief tegenover te staan en deed een aantal suggesties voor mogelijke participanten. Fractievoorzitter Teun Juk: “Wel is het belangrijk dat er een goede toetsing plaats. Ondernemers moeten voldoende ondernemerskracht hebben. Bovendien moet duidelijk zijn dat dit het gevolg is van de Coronacrisis”. Verder werd nog van gedachten gewisseld over de plannen rondom de komst van een derde supermarkt. Daarbij ging het over de locatie, het aantal m2, de verkeersstromen enzovoorts. Het onderwerp komst binnenkort in de gemeenteraad aan de orde. De CDA-fractie gaf verder aan dat de ontwikkeling rond het Uilennest met wonen en zorg en onderwijsvoorzieningen goed is voor het bezoek aan de binnenstad. De CDA-fractie steunt de oproep “Koop lokaal in Hattem” dan ook van harte. Het behoud van een vitale binnenstad kan immers alleen wanneer de Hattemers er zelf ook blijven winkelen. Tot slot hield Klaas van Dieren een warm pleidooi voor een goede samenwerking tussen alle partijen in de binnenstad. Met samen Hattem kom je het verst.

 

 

 

 

Hattemse amendementen aangenomen op CDA-congres

Tijdens het digitale verkiezingscongres van het landelijke CDA op 8 en 9 januari zijn meerdere Hattemse amendementen (wijzigingsvoorstellen) op het verkiezingsprogramma aangenomen. De amendementen zijn in het afgelopen najaar door betrokken leden van het CDA Hattem opgesteld. Voordat zij op het landelijk congres werden behandeld, zijn de amendementen nog in de ledenvergaderingen van het CDA Hattem en het CDA Gelderland behandeld. 

Al langere tijd is luchtvaart een belangrijk onderwerp voor het CDA Hattem. Mede dankzij de inbreng van het CDA Hattem is in het nieuwe verkiezingsprogramma opgenomen dat economie alleen niet leidend mag zijn voor de toekomst van de luchtvaart. De overlast voor mens en milieu door de luchtvaart moet worden teruggedrongen. Daarom moeten o.a. nachtvluchten worden gereduceerd, moeten vliegtuigen stiller en milieuvriendelijker worden en zijn laagvliegroutes niet acceptabel. 

Het CDA Hattem heeft ook aandacht gevraagd voor een beter evenwicht in het verkiezingsprogramma als het gaat om de rol van de Europese Centrale Bank en de monetaire politiek. Deze inbreng heeft geleid tot een gesprek met Pieter Omtzigt en Wopke Hoekstra. We zijn er na een goed gesprek in geslaagd de tekst te wijzigen, waarin de EU-begroting en de monetaire politiek van de Europese Centrale Bank op elkaar moeten worden afgestemd: dit leidt tot meer consistentie. 

Het nieuwe CDA-verkiezingsprogramma pleit voor halvering van collegegeld gedurende het eerste jaar en een redelijke stagevergoeding voor de PABO-studenten. Een mooi punt om het vak van de leraar te bevorderen. Dankzij de Hattemse inbreng wil het landelijk CDA dat dit nu voor alle lerarenopleidingen gaat gelden, in plaats van alleen voor de PABO. 

Het CDA Hattem heeft al eerder gepleit voor barmhartige migratiepolitiek: een humane opvang van vluchtelingen in Nederland. Daarom hebben we gepleit voor een steviger verankering van barmhartigheid tegenover vluchtelingen in het verkiezingsprogramma. We zijn blij dat het CDA dit pleidooi heeft overgenomen!  

Voorzitter van het CDA Hattem, Henberto Remmerts: ‘’We zijn blij dat we met een aantal betrokken leden een mooie, inhoudelijke bijdrage hebben kunnen leveren aan het verkiezingsprogramma. Als relatief kleine CDA-afdeling hebben we namens onze leden met succes invloed kunnen uitoefenen op de landelijke koers. Ook met een kleine groep mensen kun je landelijk het verschil maken. Met veel enthousiasme zullen we dan ook een bijdrage leveren aan de landelijke campagne richting 17 maart. Doe met ons mee!’’

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.