Hattem, 25 maart 2020

Beste CDA-ers,

Het is een onzekere en verwarrende tijd. De gevolgen van de coronacrisis zijn overal voelbaar. In de eerste plaats bij de mensen die het virus hebben gehad en daarnaast bij de professionals in de gezondheidszorg, bij werknemers in bedrijven en winkels, in de gesloten scholen, de gesloten (sport) verenigingen, de overheidsinstanties en binnen gezinnen en gezinnen.

'De Hattemer' van afgelopen week bestond uit 2 hele pagina's met afgelaste activiteiten en dat hebben we nooit eerder meegemaakt. Dat afzeggen gebeurt met een goede reden. Ook onze burgemeester heeft een oproep gedaan aan alle Hattemers om zich te houden aan de voorschriften van het RIVM. Alleen als iedereen gehoor geeft aan deze voorschriften, is de kans op de grootste verspreiding van het coronavirus over Nederland te vertragen. Dat is nodig voor iedereen die ziek wordt van de aangebrachte zorg om te voorzien en daarmee de kans op herstel en overleving te vergroten.

Martijn Hospers, onze wethouder, deelt graag zijn beleving: "Wat er gaande is op dit moment, is ongekend. Niet eerder had een ziekte zo'n heftig effect op de hele wereld. En zo'n groot effect op ons dagelijks leven. Ik De onvoorspelbaarheid, de ernst en de impact van de ziekte het maken van mensen onzeker De maatregelen voor een zware wissel op vrijwel iedereen Op kwetsbare mensen, zorgpersoneel, handhavers, maar ook op ouders die naast hun werk de kinderen thuis hebben en hen moeten begeleiden hun schoolwerk.

Terwijl zie ik dat er in Hattem overwegend goed gehoor wordt gegeven aan de oproepen van het Rijk. Gelukkig neemt zo goed als iedereen serieus neemt. En dat moet ook, want alleen dan kunnen we de uitbraak van de ziekte in toom houden.

Wat me het meest is opgevallen in de eerste week, is tegelijkertijd bemoedigend: onze gemeenschap laat ontzettend veel veerkracht zien. Mensen zijn in staat om heel veel zelf op te lossen en waar dat niet lukt, staan ​​we voor elkaar klaar. Er heerst een sfeer van solidariteit die ik hartverwarmend vind.

Vanuit het stadhuis doen we wat we kunnen om de effecten van de coronacrisis het hoofd te bieden. We zien toe op de uitvoering van de landelijke richtlijnen en we werken aan maatregelen om onze samenleving te helpen. Een paar voorbeelden: we hebben de betaaltermijn voor OZB voor ondernemers en ZZP-ers verlengd. En dat willen we ook mogelijk maken voor onze verenigingen. We hebben een kernteam ingericht, dat vragen van inwoners rondom Corona verzamelt en antwoorden geeft. We hebben extra aandacht voor gezinnen, waar spanningen kunnen ontstaan ​​omdat mensen langer en onder stress veel dichter op elkaar samenleven. En we blijven aandacht hebben en waardering geven aan alle mensen die onze samenleving draaiende houden.

Mijn oproep aan u is en blijft: houd u zich aan de voorschriften van het Rijk en het RIVM en blijf naar elkaar omzien. Zo komen we het beste door deze moeilijke tijd heen. Gezondheid gewenst! "

We sturen u deze brief omdat we het belangrijk vinden in tijden van 'sociale afstand' aandacht voor elkaar te hebben en te houden. En daar waar mogelijk een helpende hand om te kunnen bieden. Heeft u behoefte aan een boodschap, een antwoord op een vraag van gewoon contact, dan is het CDA-Hattem er voor u.

Wij horen het graag als we van betekenis kunnen zijn; voor uzelf, een familielid of voor iemand in de buurt. Bel, App of mail naar Klasien Leegsma (06-51508396 of k.leegsma@gmail.com ).

Beste lezer, er is veel tot stilstand gekomen maar Geloof, Hoop en Liefde bewegen altijd door en blijft onze vaste basis om vertrouwen te houden in alles wat er gebeurt in het leven.

 

Blijf gezond en we houden contact.

 

Namens, bestuur, (steun) fractie en wethouder,

 

Henberto Remmerts,

Voorzitter CDA-Hattem

Bekijk hier onze kerstwens voor u

Denkend aan Nederland zie ik… kaas, klompen, Koningsdag…?

 

Wij hebben op dinsdagavond de 19e november vanaf 20.30 uur een spreker uitgenodigd, de heer Sjoerd Beugelsdijk, over ‘Denkend aan Nederland’….. (meer informatie tref je hieronder aan).

De avond begint om 20.30 uur in de Vergaderruimte Emmaüskerk aan de Dorpsweg in Hattem.

 

Van harte welkom!

 

Denkend aan Nederland zie ik… kaas, klompen, Koningsdag…?

“Dé Nederlandse identiteit bestaat niet”, luidde Máxima’s befaamde uitspraak die in 2007 voor zoveel reuring zorgde. Deze ophef toonde eens temeer de emotionele lading van dit onderwerp aan. Het denken over identiteit ontwikkelt zich binnen een context van globalisering, het teruggrijpen naar tradities en een toenemende vervlechting van binnen- en buitenland. 

In de jongste editie van het Sociaal en Cultureel Rapport, Denkend aan Nederland, analyseert en beschrijft het SCP de wijzen van identificatie met Nederland:

Wat bindt en scheidt ons nu als Nederlanders? Wat zien Nederlanders als een Nederlandse identiteit? Hoe kijken Nederlanders in den vreemde hier tegenaan? En expats in Nederland? Wat levert vergelijking in internationaal perspectief op? Denkend aan Nederland bestaat uit analyses, thematische verkenningen en essays. 

De presentatie zal worden gegeven door Prof. dr. Sjoerd Beugelsdijk, redacteur en mede-eindverantwoordelijke voor het rapport.

https://www.scp.nl/Publicaties/Alle_publicaties/Publicaties_2019/Denkend_aan_Nederland

CDA congres 9 november 2019.

CDA congres 9 november 2019.

 

Op het Congres waren circa 1200 leden. Het was een bruisend congres, met prima toespraken en discussies.

Het stuk “Zij aan Zij” werd gepresenteerd, een basis document voor het volgende verkiezingsprogramma. Dit document zal met de leden nog verder vorm en inhoud krijgen.

De stikstof discussie stak overal de kop op en was het belangrijkste thema. Duidelijk is, dat het CDA niet mee zal werken aan gedwongen sluitingen van boeren bedrijven. Het CDA gaat voor een “warme” sanering waarbij boeren, nabij Natura 2000 gebieden, zelf kunnen kiezen voor een sluiting van hun bedrijf.

Pieter Heerma had een erg goede speech, waarbij het “Zij aan Zij” facet al verder inhoud kreeg. Het sociale gezicht van het CDA zal prominent aanwezig zijn de komende periode.

Een zevental leden uit Hattem beleefde een inspirerende dag; indien de gewekte verwachtingen waar gemaakt worden en goed gecommuniceerd worden dan zal het CDA gaan stijgen in opinie peilingen. Enkele foto’s geven een goede indruk van de goede sfeer op het congres.

Harry Kremer

MONA KEIJZER IN HATTEM: WE GELOVEN ERG IN DE OFFLINE VERBINDING MET ELKAAR

Hattem – “We geloven erg in de offline verbinding met elkaar.” Deze mooie uitspraak kwam van hoofd Research & Development Jan Paul van der Vliet terwijl hij Mona Keijzer rondgeleide deed over zijn afdeling. Op de muur schetsen en plaatjes van nieuwe spellen in onderzoek en ontwikkeling. Met als insteek “Clever together” gelooft Goliath in het plezier en de verbinding van samen aan tafel een mooi spel spelen. Die verbinding kwam ook terug bij Consmema, toen Mona Keijzer sprak over ‘haar missie’ als staatssecretaris: het ondersteunen van het brede peloton van MKB’ers (7 van de 10 Nederlanders werkt in het MKB) op het gebied van financiering, digitalisering en het vinden van voldoende technisch personeel.

 

De gespreksonderwerpen varieerden van de taakstelling van gemeenten als het gaat om duurzaamheid, het omarmen van nieuwe technologie met als voorwaarde ‘Safe by Design’, de gewenste kostenverdeling van ziekteverzuim, het dichtslibben van de A28, de groei van H2O, het lostrekken van het PFAS dossier tot een eerlijke economie. “Er is niets mis met veel geld verdienen met je bedrijf, als dat maar op een eerlijke manier gebeurt. Dat moet onderdeel zijn van het beleid”, aldus Mona Keijzer.

 

Als het gaat om de gemeentelijke taakstelling Duurzaamheid, is windenergie voor veel mensen het meest ingewikkeld. Mona Keijzer: ”Ik word blij in een omgeving met open water, zoals in Volendam. Het maakt me rustig. Overal windmolens zou ik heel moeilijk vinden en met mij heel veel mensen. Vragen als ‘waar zetten we ze - geclusterd -, hoe zien ze eruit, hoe draaien de wieken, wat zijn de voordelen van windmolens’, zijn de kern van deze discussie en van goed beleid. We moeten zorgen dat energie opwekken schoner kan, met minder (geluids)overlast.” 

 

Hilde Palland, CDA Tweede Kamerlid voor EZ uit Kampen, zegde toe de vragen over de A28 door te spelen naar haar collega in de CDA fractie met het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport) in portefeuille. De wethouder kreeg de tip om de regiodeals (samenwerking tussen Rijk en regio om de kracht van de regio te versterken) zo breed mogelijk in te zetten.

 

De avond vloog voorbij. Al wandelend door Hattem naar het Vijzelpad, telde Mona Keijzer maandagmiddag onze zegeningen: een ondernemersvereniging die elkaar weet te vinden, samenwerking in het kader van de Hanzesteden en het vermogen om een visie, een verhaal te verbinden aan praktisch beleid. Samen leven - samen doen, Samen Hattem!

 Interview De Heer Gerrit Grit van Radio en TV Hattem

Mona Keizer over Hattem

 

 

 

 

Uitgelicht Nieuws

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.