4. Esther Groenenberg

Esther Groenenberg woont samen met Wessel en haar dochters  in Ressen (Lingewaard). Daar runnen ze samen met schoonouders fruitbedrijf en Landwinkel de Woerdt.

"Mijn passie voor water is ontstaan in het hart van het rivierengebied. Geboren en getogen in Wijk en Aalburg (Land van Heusden en Altena), is de invloed van het water voor mij inspiratie geweest om Land- en watermanagement te gaan studeren. Naast de boerderij werk ik als omgevingsmanager in de energiesector en ben ik secretaris van LTO afdeling Oost Betuwe. Deze brede achtergrond neem ik mee als potentiële waterschapsbestuurder.

 Met energie en passie sta ik voor vernieuwing én verjonging. Het waterschap is het oudste bestuursorgaan in ons land, maar heeft ook een hoge gemiddelde leeftijd onder bestuurders. Wat mij betreft moet die leeftijd omlaag. Een goede afspiegeling van de inwoners is van belang en daarom heb ik mij kandidaat gesteld!

Als moeder van een jong gezin weet ik hoe het geld als water kan wegstromen. De waterschapslasten zijn daarom een belangrijk onderwerp komende jaren. Geen stijging van de lasten door de inzet van duurzame energie, beperken van de kosten en inkomsten halen uit innovaties. 

Waterschap Rivierenland is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid. Het waterschap wordt geprezen voor haar actieve wijze van innoveren, waarbij inwoners, bedrijven en organisaties worden betrokken. Ook de manier waarop dijkversterkingen zijn aangepakt gelden als voorbeeld. Hoe wonderlijk is het dan dat een groot deel van de inwoners in het Rivierengebied niet weet wat het waterschap doet? Als gevolg van de klimaatverandering krijgen we meer met extreme weersomstandigheden te maken. Des te meer reden om als waterschap een zichtbare positie in te nemen in het maatschappelijke debat. In mijn beleving moet het waterschap proactief samenwerking met landbouw, omgeving, gemeenten en andere externe partijen opzoeken. Om zo het effect en de zichtbaarheid van het waterschap vergroten!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.