1. Henk Driessen

Lijsttrekker Henk Driessen is geboren en getogen in Tiel tussen de rivieren de Waal en de Linge.

Hier woon ik samen met Annelien. Ik ben werkzaam o.a. als adviseur, lid van raad van toezicht, bestuurder van een organisatie voor beschermd wonen. Ook ben ik als vrijwilliger actief in enkele besturen in Tiel.

In 1995 was ik beroepsmatig betrokken bij de hoogwaterperiode en de evacuatie van het rivierengebied. Door die ervaringen ben ik me meer in water gaan verdiepen. Water in de breedste zin. Voor Waterschap Rivierenland wil ik graag inzetten op veilig water, schoon water en voldoende water met als rode draad duurzaamheid.

Want … Om ons klimaat kun je niet heen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.