7. Arjen Sijpkes

Arjen Sijpkes is getrouwd en vader van drie dochters. Sinds 1988 woonachtig in het Rivierenland en de laatste decennia in Tiel. Van jongs af aan kreeg hij de politiek met de paplepel ingeschoven. Hij heeft in de afgelopen jaren meerdere functies binnen het CDA vervult. Hij is werkzaam als schade-expert bij een internationaal opererend bedrijf en houdt zich bezig met advisering en het oplossen van technische schadegevallen.

Klimaatadaptie en duurzaamheid hebben zijn bijzondere interesse. In zijn vrije tijd is hij bestuurslid van de stichting Duurzaam Rivierenland. Natuur- en Milieu Educatie is een van de hoofdactiviteiten van deze stichting. Samen met geïnteresseerde basisscholen en het Waterschap Rivierenland wordt gewerkt aan onder andere groenblauwe schoolpleinen. Deze stichting zet zich ook in voor het opruimen van zwerfafval in Tiel zodat het niet via straatkolken in het riool verdwijnt.

"Klimaatverandering zal niet alleen de komende jaren maar ook ver daarna een stempel gaan drukken op het werk van waterschappen. Ook in Rivierenland zal het waterschap aan oplossingen moeten werken om voor inwoners en bedrijven veiligheid te bieden bij wateroverlast. Bij aanhoudende droogte en hoge temperaturen zal het hoofd geboden moeten worden aan een mogelijk tekort aan water voor consumptie, landbouw en industrie". 

Arjen Sijpkes wil in Rivierenland een bijdrage leveren aan het realiseren van duurzame en betaalbare oplossingen die het waterschap in staat moeten stellen om de gevolgen van klimaatverandering op onze samenleving tot een minimum te beperken. "Samenwerking met alle belanghebbende partijen is daarbij meer dan gewenst. “Samenleven met water” is voor het CDA het uitgangspunt de komende periode." 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.