6. Arie van den Herik

Arie van den Herik is geboren en getogen in Sliedrecht, hij is afkomstig uit een geslacht van baggeraars en kust- en oeverwerkers. Daarnaast heeft hij een grote liefde voor de Alblasserwaard als uniek gebied voor wonen, werken én recreëren. Een gebied met vele uitdagingen ook.

"In de afgelopen jaren heb ik me als burgerlid en lid van het Algemeen Bestuur verder mogen bekwamen in alles wat de boeiende wereld van het Waterschap te bieden heeft. Meer specifiek heb ik me bezig mogen houden met de herinrichting van het watersysteem in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden. Een herinrichting met grote gevolgen voor, óók toekomstige, inwoners en bedrijven woonachtig en gevestigd in dit gebied. De ruimte is beperkt en de claims (wonen, werken, waterberging en – aan/afvoer, maatregelen in het kader van energietransitie e.d.) een veelvoud. Het CDA staat voor evenwichtige keuzen met oog voor alle belanghebbenden. Maar ook in het licht van de verantwoordelijkheid die we hebben voor milieu, leefomgeving en behoud van onze waarden. Voor en met elkaar! Samen dus! Want alleen dan komen we verder!"

Met mijn ervaring en netwerk ga ik voor voortzetting van mijn lidmaatschap van het Algemeen Bestuur van dat mooie Waterschap Rivierenland.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.