28 februari 2019

Aan tafel met water

Op Fort Giessen wordt woensdag 6 maart de bijeenkomst ‘Aan tafel met water’ gehouden. CDA waterschapskandidaat Hannie Visser-Kieboom uit Werkendam wil die avond aan tafel met streekgenoten in gesprek over waterzaken. Ook maatschappelijke organisaties zoals ZLTO, ANV, Altenatuur en visverenigingen zijn welkom. Wat gaat goed in de polder en waar kan het waterschap zaken beter aan pakken? Wat waren de gevolgen van de droogte in de voorbije zomer? En hoe moet het nieuwe peilbesluit eruit zien? Vorderen de plannen voor extra waterberging in de streek? En hoe gaan we versteende tuinen vergroenen voor betere wateropvang en meer biodiversiteit. Maar ook hoe kunnen we genieten van het water in Altena? Iedereen is welkom om aan tafel te schuiven.

Provinciaal CDA kandidaat Renze Bergsma is eveneens aanwezig hij gaat in op klimaatbeleid, landbouw en een aantal speerpunten voor Altena. Ook kan kennis gemaakt worden met andere kandidaten uit Altena; Ad de Graaf (waterschap) en Wendy van Ooyen (provincie)

Hannie Visser-Kieboom is thans bestuurder bij Waterschap Rivierenland en herkiesbaar bij de waterschapsverkiezingen op 20 maart.  Renze Bergsma was wethouder in de gemeente Woudrichem en is nu verkiesbaar voor Provinciale Staten.

De bijeenkomst wordt gehouden op Fort Giessen, Giessense steeg 1 en begint om 20.00 uur.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.