04 maart 2019

Brief aan minister over te dure dijken in Rivierenland

Op voorstel van het CDA gaat Waterschap Rivierenland minister Cora Nieuwenhuizen een brief schrijven over de onbetaalbare dijken van het Hoogwaterbeschermings Programma (HWBP). 


De commissie Waterveiligheid steunde het voorstel van het CDA om naast de brief naar de HWBP programmadirectie over de programmering van 2020-2025 ook een brief aan de minister te schrijven. Daarmee geeft ons waterschap een duidelijk signaal af dat er meer geld moeten komen uit Den Haag voor onze veiligheid. En dat we niet kunnen wachten tot 2023, alvorens gekeken gaat worden of er meer geld voor de dijken beschikbaar komt. In de top van de urgente dijkvakken - de dijken die het verst van de veiligheidsnorm afleggen - staan acht dijkvakken van Waterschap Rivierenland. Door de  fors duurdere dijken en het zoeken naar financiering is de planning van bijvoorbeeld het dijkvak Gorinchem - Waardenburg nu al met meer dan een half jaar verlengd, maar mogelijk moeten we de versterking nog verder uitstellen.  


De geraamde kosten bedragen een factor van 1.7 tot en met het jaar 2050, het jaar dat de dijken op orde moeten zijn. Onze jaarlijkse bijdrage van elf miljoen euro aan die dijkverbetering is ontoereikend, wat betekent dat we de aanpak van dijken moeten uitstellen. En daarmee komt de veiligheid van ons rivierengebied en onze inwoners in het geding. Op voorstel van de VVD wordt de brief aan de minister in afschrift verzonden in het AO Water, daar spreekt de Tweede Kamer over waterzaken. Het CDA kamerlid Jaco Geurts heeft daar al eerder vragen gesteld over de dure dijken. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.