05 april 2019

Burgemeester Harm-Jan van Schaik informateur bij Waterschap Rivierenland

Op voorstel van de CDA fractie is Harm-Jan van Schaik, burgemeester van Harderwijk, aangewezen als informateur bij Waterschap Rivierenland. 

De informateur gaat aan de slag om te komen tot een bestuursprogramma voor de komende vier jaar. Hij doet dat samen met alle partijen die zijn gekozen in het algemeen bestuur van het waterschap.

Hiervoor voert hij met alle fracties in het algemeen bestuur verkennende gesprekken om te kijken welk programma op hoofdlijnen haalbaar is en welke inhoudelijke en strategische keuzes daarvoor gemaakt moeten worden.

De gesprekken met vertegenwoordigers van de fracties starten volgende week.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.