13 oktober 2018

CDA Rivierenland pleit voor permanente burgerparticipatie

VUREN – Tijdens de bijeenkomst ‘Burgerparticipatie in de praktijk’ ging de CDA fractie Waterschap Rivierenland zaterdag in Oud Vuren in gesprek met enkele vertegenwoordigers van de klankbordgroepen, die zijn betrokken bij de dijkversterking Gorinchem-Waardenburg. 


Lea Ekelmans, lid van de klankbordgroep Vuren namens de LTO en Willy Raaymakers van de klankbordgroep Herwijnen en betrokken bij de stichting Peilschaalhuisje Herwijnen vertelden over hun ervaringen met burgerparticipatie bij de planvorming. Beiden lieten weten blij te zijn dat ze als bewoners zo betrokken worden bij de ensembles en klankbordgroep en zo mee konden denken over de dijkversterking. En dat in het Voorkeursalternatief slechts enkele woningen gesloopt hoeven te worden. Wel vroegen ze aandacht voor de communicatie tussen Waterschap Rivierenland, ensembles met de bewoners en de klankbordgroepen. Ook willen ze betrokken blijven nadat het Voorkeursalternatief definitief is vastgesteld. “We missen nu het spoorboekje over het verdere verloop van de dijkversterking. Duidelijkheid en transparantie zijn heel belangrijk, het gaat over mensen en hun eigen woonomgeving”, zo stelde Willy Raaymakers.

De CDA fractie van Waterschap Rivierenland hecht grote waarde aan burgerparticipatie bij dijkversterking, maar ook bij andere wateropgaven. Ze pleit dan ook voor permanente burgerparticipatie en het betrekken van de inwoners bij oplossingen, zij hebben de kennis van het gebied. Het ophalen van die kennis van inwoners leidt tot duurzamere oplossingen en zorgt voor draagvlak bij ingrijpende trajecten zoals een dijkversterking. Ter afsluiting van de bijeenkomst werd onder leiding van wethouder Ed van Sambeek een bezoek gebracht aan het buitendijkse Buko terrein. De CDA fractie Waterschap Rivierenland bestaat uit Roeland Geertzen, Lambert de Wildt, Hannie Visser-Kieboom en heemraad Arie Bassa. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.