15 oktober 2018

CDA blij met aanpassing belastingvoorstellen

De CDA fractie is blij met het voorstel van de Unie van Waterschappen om te komen tot een herziening op de aanpassing van de belastingvoorstellen. Vooral het Gebiedsmodel stuitte op veel bezwaren, omdat het niet voldoet aan vooraf gestelde doelen voor de herziening. Eerder in de commissie Middelen stemde het CDA al tegen dit model, omdat het niet transparant is en moeilijk uit te leggen aan onze kiezers. Vrijdag 12 oktober was de ledenvergadering van de Unie van Waterschappen en is na een stevige discussie besloten te komen tot aanpassing van het voorstel. De Unie komt voor 22 oktober met een aangepast voorstel, zowel op inhoud als op proces. Dat voorstel wordt opnieuw aan de 21 waterschappen voorgelegd. Een nieuwe (bestuurlijke) commissie  gaat werken aan een nieuw Gebiedsmodel. De uiteindelijke besluitvorming wordt zo over de waterschapsverkiezingen van maart 2019 getild. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.