11 juli 2022

CDA is bezorgd om veiligheid door explosieve groei van populatie bevers

HEDEL – De CDA fractie Waterschap Rivierenland maakt zich grote zorgen over de veiligheid van de dijken door de groeiende populatie bevers. Dat geldt ook voor de oplopende kosten voor het tegen gaan van het graven in dijken, zoals recent in Hedel. Daar is gaas aangebracht met het Dike Protection System om zo de schade aan de dijk te beperken; de kosten voor deze maatregel zijn 60.000 euro.

Fractievoorzitter Gerard van den Anker heeft schriftelijke vragen gesteld aan Waterschap Rivierenland over de hoogte van de faunaschades en wil weten of de provincies bijdragen aan de kosten. In een eerder memo op verzoek van het CDA werd al een overzicht geschetst van het toenemend aantal schades, die in de laatste AB vergadering van 1 juli al aan de orde kwam.

 

De vragen:

1.         Wie is aansprakelijk voor de schade die de bevers aanrichten?

2.         Wie betaalt de rekening voor de terugkeer van de bever?

3.         Welke acties (en bij wie) gaat het CDH ondernemen om te pleiten voor de inrichting van een schadefonds?

4.         Op hoeveel plaatsen in het werkgebied van WSRL richten de bevers schade aan de dijken en hoe ernstig zijn deze schades?

5.         Welke, en hoeveel schades, wordt er geconstateerd aan bomen?

6.         Zijn alle Colleges van Gedeputeerde Staten uit het werkgebied van WSRL op de hoogte van de beverproblemen binnen het werkgebied van ons Waterschap? Heeft het Waterschap voorafgaand aan de uitvoering van maatregelen contact opgenomen met de Provincie, en zo ja, op welke manier en met welk verzoek? Zo nee, waarom niet? GS is immers verantwoordelijk voor faunaschade. En is er schade geclaimd bij Bij12/faunafonds?

7.         Welke bijdrage en ondersteuning kan WSRL verwachten van de diverse Provincies?

8.         Welke echte en structurele oplossingen ziet het CDH voor de problemen en gevaren die bevers veroorzaken?

9.         Hoe hoog schat het CDH de tot nu toe alle gemaakte bever-gerelateerde kosten in 2022 in? En uit welk budget wordt geput en is dit toereikend voor 2022?

10.       Hoe ziet het CDH het waarborgen van Hoogwaterveiligheid t.o.v. het ontwikkelen en in standhouden van faunawaarden als de bever?

11.       Hoe ziet het CDH de ontwikkeling van de beverpopulatie bij ongewijzigd beleid?

12.       Hoeveel meter Dike Protection System (DPS) denkt het CDH nog aan te gaan brengen, of is de aangebrachte 282 meter aan de Maasdijk in Hedel een eenmalige pilot? Hoe en door wie wordt deze pilot gefinancierd? Hoe denkt het CDH deze kilometerslange dijk verder te gaan beschermen?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.