28 januari 2015

CDA Rivierenland kiest voor ‘Samen leven met water’

RIVIERENLAND - Roeland Geertzen uit Culemborg is CDA fractievoorzitter bij Waterschap Rivierenland. Geertzen is een ervaren bestuurder die van 2006-2014 wethouder was in de gemeente Culemborg met onder andere de portefeuille ruimtelijke ordening, water, groen en milieu. In die periode heeft hij zich tevens ingezet voor de zichtbaarheid en herkenbaarheid van de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

 

De CDA fractie wil vooral de kennis en vaardigheid uit de samenleving betrekken bij het waterschap. Alleen zo kan de feitelijke zeggenschap over het waterschap met de bewoners gedeeld worden. Om vooral te genieten van water pleit het CDA voor recreatief medegebruik van het watersysteem zoals het gebruik van schouwpaden en toegankelijk viswater.  Mensen moeten vooral kunnen genieten van ons mooie rivierenlandschap, met haar dijken, uiterwaarden, weilanden, sloten, flora en fauna.

 

Voorts staan duurzaamheid en betaalbaarheid hoog in het vaandel van het CDA. Duurzaamheid staat voor lange termijn oplossingen, geen kort gewin. Daarnaast wil het CDA  verhoging van de waterbelasting tegengaan. Het leven is al duur genoeg. En tenslotte mag de rekening zeker niet doorgeschoven worden naar onze kinderen. Wat nu gerealiseerd wordt, moet nu betaald worden.

 

De CDA fractie met vlnr: Lambert de Wildt, Kees van Rooijen (burgerlid), Ada Boerma-Van Doorne, Henk Gertsen, Roeland Geertzen, Geerten van der Lugt, Hannie Visser-Kieboom, heemraad Arie Bassa en fractiesecretaris Arie van den Herik. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.