26 juni 2020

CDA Rivierenland bezorgd over kosten vervuiling golfbaan Spijk

RIVIERENLAND – In de laatste AB vergadering van Waterschap Rivierenland op 26 juni heeft CDA fractievoorzitter Gerard van den Anker aandacht gevraagd voor de kosten van de vervuiling van de golfbaan in Spijk.  Het gaat inmiddels om een bedrag van 541.000 euro.

 

De uitbreiding van de golfbaan met staalslakken leidde in 2019 tot verontreiniging van oppervlaktewater, het grondwater en de bodem ter plaatse. De werkzaamheden zijn in maart 2019 door de gemeente stilgelegd, sindsdien is de calamiteiten organisatie van waterschap Rivierenland actief. Naast de oplopende kosten leven bij het CDA ook grote zorgen over de vervuiling van het water. Voor het opruimen van de verontreiniging zijn er op hoofdlijnen twee scenario’s mogelijk, het afvoeren van de slakken en het terrein saneren of het ter plekke geïsoleerd en gecontroleerd verwerken van de slakken en het terrein saneren. De gemeente West-Betuwe is als eerste verantwoordelijk voor de aanpak van de vervuiling, maar zoekt in overleg met opdrachtgever, provincie en waterschap naar een oplossing van de vervuiling.

In de jaarrekening van Waterschap Rivierenland is in de risicoparagraaf opgenomen dat de aannemer mogelijk niet aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, maar dat ons waterschap de financiële positie slechts ten dele kent. In 2019 was de rekening voor vervuiling al 395.000 euro, in 2020 is  146.000 euro uitgegeven, zodat de kosten al zijn opgelopen tot 541.000 euro.  Indien de aannemer niet aan zijn verplichtingen kan voldoen, draaien de overheden op voor de rekening van het opruimen van de vervuiling.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.