07 maart 2019

CDA Rivierenland wil meer vrouwen in bestuur waterschap

De CDA fractie waterschap Rivierenland zet voor de komende bestuursperiode in op meer vrouwen in het bestuur. Op de kieslijst staan bij de eerste tien kandidaten maar liefst vier vrouwen. Hoogst geplaatste vrouw is Hannie Visser-Kieboom uit Werkendam die reeds zitting heeft in het bestuur van Waterschap Rivierenland, zij staat op de derde plaats op de kandidatenlijst.

 

In haar eigen regio zet ze zich al jaren in voor meer vrouwen in politiek en bestuur door de uitreiking van de jaarlijkse Toontje Sprengerpluim. Op nummer vier staat Esther Groenenberg uit Ressen (midden), zij heeft zich kandidaat gesteld omdat ze verjonging en vernieuwing van het bestuur belangrijk vindt. “Het waterschap is het oudste bestuursorgaan, maar heeft ook een hoge gemiddelde leeftijd onder bestuurders. Wat mij betreft moet die leeftijd omlaag, omdat het bestuur een afspiegeling moet zijn van de inwoners”. Op de zevende plaats staat Adele de Vries uit Arnhem (niet op de foto), zij vindt het belangrijk dat ook stadsbewoners zitting hebben in het bestuur van het waterschap. Maaike van Deelen-Kamps uit Elst (links op de foto) staat op een achtste plek op de kieslijst. Zij pleit voor een versnelde aanpak van medicijnresten uit afvalwater. Overige vrouwen op de lijst zijn Martine Hoos uit Malden, Jet Vroege-Gerth uit Tiel en Riny Veenis-Missler uit Buren.

 

Aan de Waterschapsverkiezingen van Waterschap Rivierenland op 20 maart doen negen partijen mee. Op de negen lijsten staan samen 195 kandidaten, 43 van hen is vrouw. Dat is een percentage van gemiddeld 22 procent. Honderd jaar na het verkrijgen van het kiesrecht voor vrouwen is dat natuurlijk nog veel te weinig. Van de geborgde zetels is al bekend dat drie vrouwen een zetel in het bestuur innemen (twee ongebouwd en één bij bedrijven). Bij het aantreden van het bestuur van Waterschap Rivierenland in 2015 werden zes vrouwen gekozen; tussentijds is een vrouw vertrokken, zodat thans nog vijf vrouwen zitting hebben in het bestuur. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.