27 september 2019

CDA wil meer geld voor invoering nieuwe Omgevingswet

In de AB vergadering van Waterschap Rivierenland diende CDA fractievoorzitter Gerard van den Anker een motie in om te pleiten voor meer geld van het Rijk voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet. 

 

De invoering van de nieuwe Omgevingswet kost Waterschap Rivierenland tot 2021 volgens raming 15.000 uren. Maar de benodigde software is nog niet gereed en beschikbaar, ook de kosten van de software zijn nog onbekend. Ons Waterschap krijgt volgens afspraken binnen de Unie van Waterschappen hiervoor een bedrag van 250.000 euro vanuit de Rijksoverheid. Dit bedrag is echter volstrekt ontoereikend voor de invoering.

 

Reden om een motie in te dienen en het college van dijkgraaf & heemraden te verzoeken via de Unie van Waterschappen bij de Rijksoverheid te pleiten voor een hogere vergoeding voor de invoering van de nieuwe omgevingswet. De motie werd bijna unaniem aangenomen, alleen de VVD stemde tegen.  

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.