01 februari 2019

Eindelijk transparantie over schriftelijke vragen bij Waterschap Rivierenland

Met ingang van het nieuwe jaar publiceert Waterschap Rivierenland de schriftelijke vragen vanuit het Algemeen Bestuur plus de beantwoording daarvan door het college van dijkgraaf en heemraden op haar eigen website. Daarmee bevordert zij de transparantie van het openbaar bestuur. Voorheen werden vragen en de beantwoording alleen intern gedeeld met de ambtelijke organisatie en het bestuur. Voor onze kiezers waren deze vragen niet terug te vinden, zodat een deel van het werk van onze fractie onzichtbaar bleef. Het CDA heeft dan ook regelmatig aangedrongen om deze vragen openbaar te maken door deze te publiceren op haar website.

Zo stelde de CDA fractie in de voorbije vier jaar vragen over het gebruik van thermisch gereinigde grond in de Noordwaard, over de schade aan de Wakkere dijk na het hoge water in 2018, over de nevengeul bij Varik-Heesselt en drugsdumpingen in het buitengebied. 

De vragen die het CDA stelde over mogelijke uitbreiding van gaswinning in Brakel, die werden gesteld in 2019, zijn de eerste vragen die nu op de website van het waterschap zijn terug te vinden. 

 

www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/ons-bestuur/schriftelijke-vragen.html

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.