14 januari 2019

Geen extra gaswinning in Munnikenland

In navolging van CDA Brabant, CDA Gelderland en CDA Zaltbommel verzet ook de CDA fractie van Waterschap Rivierenland zich tegen uitbreiding van de gaswinning bij Munnikenland. Het Canadese gaswinningsbedrijf Vermilion Energy is van plan om de gaswinning nabij het dorp Brakel flink uit te breiden. De gasvelden liggen in het doorstroomgebied Munnikenland op het grondgebied van Waterschap Rivierenland.

 

In de periode 2010-2018 was de totale gasproductie uit de velden ‘Brakel’ en ‘Brakel-Zuid’ 148 miljoen nm3 . Tot 2031 wil Vermilion Energy deze uitbreiden naar ca. 1000 miljoen nm3 gas. Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat moet hiervoor nog toestemming geven, naar verwachting begint het vergunningstraject aankomende zomer. Hopelijk komt die toestemming er niet, aldus AB lid Hannie Visser-Kieboom.  Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van dijkgraaf en heemraden, met de oproep om, samen met de provincie Gelderland, provincie Brabant en de betrokken gemeenten Zaltbommel en Altena, al het mogelijke te doen om het “onzalige plan” van Vermilion Energy van tafel te krijgen.

 

Al eerder sprak de CDA fractie Waterschap Rivierenland zich uit tegen uitbreiding van de gaswinning én tegen de wijzen waarop Vermilion Energy dit wil doen, o.a. via het risicovolle ‘fracken’/hydraulisch kraken. Zo werd tijdens de laatste AB vergadering in november een motie van CDA en Water Natuurlijk aangenomen, waarin het college van dijkgraaf en heemraden werd opgeroepen bezwaar aan te tekenen tegen de vergunning tot uitbreiding van gaswinning bij het veld Waalwijk-Noord, dat deels in de gemeente Altena ligt. CDA Rivierenland is bezorgd over de mogelijke negatieve korte- en/of langetermijneffecten van gaswinning op de kwaliteit van het grondwater, bodemdaling en mogelijke bevingen. 

www.waterschaprivierenland.nl/common/over-het-waterschap/ons-bestuur/schriftelijke-vragen.html

 

 

Foto van gaswinning in Munnikenland in 2008

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.