15 mei 2019

Henk Driessen heemraad bij Waterschap Rivierenland

RIVIERENLAND – CDA’er Henk Driessen is beoogd heemraad voor Waterschap Rivierenland. Driessen is vormgever van het nieuwe college en het breed gedragen bestuursakkoord ‘Door water verbonden’. In de AB vergadering van 24 mei wordt het Algemeen Bestuur gevraagd in te stemmen met het bestuursakkoord en de kandidaat heemraden te benoemen.

 

Na de verkiezingen op 21 maart is Harm-Jan van Schaik, burgemeester van Harderwijk, op voorstel van de CDA-fractie benoemd tot informateur. Van Schaik is aan de slag gegaan om te onderzoeken of een bestuursakkoord op hoofdlijnen voor de komende vier jaar mogelijk was. Op 18 april heeft de informateur zijn verkenning afgerond met de conclusie dat een breed gedragen bestuursakkoord op hoofdlijnen haalbaar is. In een werkatelier op 26 april hebben leden van het Algemeen Bestuur samen met Van Schaik (inmiddels formateur) dit akkoord verder uitgewerkt.

 

Het concept bestuursakkoord is 10 mei besproken door de fractievoorzitters van de partijen. Hieruit is gebleken dat het bestuursakkoord op brede steun kan rekenen van het Algemeen Bestuur. Daarna is besloten te komen tot een college met vijf heemraden. Naast Henk Driessen als kandidaat heemraad (watersysteem – muskusratten) zijn dat Hennie Roorda (Water Natuurlijk – waterveiligheid), Henk van ’t Pad (PvdA – waterketen), Goos den Hartog (SGP/ChristenUnie – middelen en wegen) en Mathieu Gremmen (Ongebouwd – watersysteem, tevens eerste loco-dijkgraaf). Co Verdaas is dijkgraaf bij Waterschap Rivierenland. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.