25 februari 2023

Hoog tijd voor beleid over aankoop stikstofrechten

Tijdens de laatste AB vergadering van 24 februari heeft fractielid Hannie Visser-Kieboom gepleit voor het snel vaststellen van beleid voor de aankoop van stikstofrechten voor de uitvoering van dijkverzwaringen en andere bouwplannen zoals gemaal Pannerling. In het voorbije jaar is het debat rond stikstof en stikstofrechten actueler dan ooit. Door de uitspraak van de Raad van State van 2 november 2022 was de vrijstelling voor de uitvoering van de dijkversterking Neder-Betuwe vervallen. 

Als oplossing koos Waterschap Rivierenland voor de aankoop van permanente stikstofrechten, terwijl een hogere en bredere dijk geen extra stikstof uitstoot. HIer is alleen sprake van tijdens de uitvoering van het werk. Waarom dan niet gekozen voor het leasen van stikstofrechten? Of zoeken naar mogelijkheden voor natuurcompensatie? En kunnen de permanente rechten na uitvoering van het werk worden ingezet in een provinciale stikstofbank? In de commissie Waterveiligheid van 30 januari was door het CDA al gevraagd om beleid rond de aankoop van stikstofrechten. Want willen we als waterschap wel stikstofrechten opkopen in tijden van schaarste? Of buiten ons eigen grondgebied? Door het indienen van een motie wilde het CDA een uitspraak van het AB dat we snel moeten komen met beleid, juist om te voorkomen dat we ad hoc besluiten nemen. Het college van dijkgraaf en heemraaden zegde toe dat bij de eerstvolgende AB vergadering in juni er een voorstel ligt voor het beleid. Met die toezegging is besloten de motie aan te houden. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.