01 februari 2019

Proefboringen en monsters van thermisch gereinigde grond in de Noordwaard

Waterschap Rivierenland gaat proefboringen doen en monsters nemen in de Noordwaard bij de regionale keringen waar thermisch gereinigde grond is toegepast. Al in 2017 heeft het CDA schriftelijke vragen gesteld over de toepassing van thermisch gereinigde grond in de Noordwaard. Dit naar aanleiding van de toepassing van deze thermisch gereinigde grond bij een dijkversterking in Bunschoten-Spakenburg die verontreinigd bleek  Ook in Perkpolder bleek de grond deels vervuild. Daarop besloot Rijkswaterstaat de thermisch gereinigde grond niet meer toe te passen. Ook in de Overdiepse polder is thermisch gereinigde grond toegepast. In de Noordwaard was ten tijde van de ontpoldering stevige weerstand tegen de toepassing van de grond (zie foto). Dat leidde ertoe dat deze niet is gebruikt in de terpen, maar alleen in de regionale keringen.

 

Tijdens de commissievergadering waterveiligheid van 28 januari 2019 is een memo besproken over de toepassing van de thermisch gereinigde grond in de Noordwaard. Tot op heden is geen extra vervuiling geconstateerd in het gebied. Wel is medegedeeld dat proefboringen worden verricht en monsters worden genomen in het gebied. Van de monsters wordt de zuurgraad, de zouten en zware metalen gemeten. Omdat de thermisch gereinigde grond is bedekt met een kleilaag, wordt verwacht dat de risico's op uitwatering niet groot zijn. Toch heeft het CDA in de commissie nadrukkelijk gevraagd om de uitkomst van de boringen en monsters te delen met het Algemeen Bestuur. 

 

www.rivierenland.notubiz.nl/document/7239161/2/1a_Memo_Thermisch_gereinigde_grond_%28TGG%29

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.