17 december 2021

Aangenomen!

Gisterenavond, 16 december, was de laatste raadsvergadering van het jaar 2021. Het is wederom een jaar geweest, waarin corona een grote rol speelde, maar ook een jaar waarin we weer duidelijk ons geluid hebben kunnen laten horen. Zo hebben we gisteren tijdens het vragenhalfuurtje vragen gesteld over de Oud en Nieuwviering. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat alles rustig verloopt en wat is er wel mogelijk? Die laatste is nog lastig te beantwoorden, omdat dit afhankelijk is van wat er in Den Haag wordt besloten. We hebben daarnaast meerdere stemverklaringen gegeven, een amendement en een motie ingediend en bij een aantal onderwerpen het debat gevoerd. Wij willen deze graag kort toelichten.

Eén van de stukken waar we aandacht voor hebben gevraagd was de lastenverhoging bij het water- en rioleringsplan. We hebben daar een oproep geplaats om te kijken waar er bespaard kan worden om zo die lastenverhoging omlaag te brengen. Ook hebben we wederom tegen de verordening hondenbelasting gestemd. Wij vinden dit geen belasting meer van deze tijd en dat deze afgeschaft dient te worden. Helaas zijn we hierin de enige partij wat maakt dat deze nog steeds bestaat.

Zoals eerder genoemd hebben we een amendement ingediend. Dit was bij de tendersystematiek grootschalige windenergie. In de carrousel hebben we de tendermethodiek grootschalige windenergie uitgebreid besproken. Daar hebben we al aangegeven dat we hierover onze bedenkingen hebben of dit het beste middel is. Maar we zien ook een grote opgave die voor ons ligt en we zullen toch iets moeten proberen om te zien of het werkt. Dus laten we het gewoon maar gaan doen. De wethouder heeft ons immers ook toegezegd ons op de hoogte te houden en bij ons terug te komen indien dit nodig is.

Voor het CDA is het van belang dat inwoners mee kunnen doen met de windmolens. Het participatieplan is voor ons dan ook zeer van belang. Het viel ons op dat het participatieplan evenveel weegt als de financiering. Wat ons betreft zou de financiering minder moeten wegen. Immers het is wel belangrijk dat men aangeeft hoe initiatiefnemers mogelijk (lokaal) financiering zoeken, maar verder moet de financiering sowieso sluitend zijn. Die financiële haalbaarheid is al gewaarborgd, omdat plannen die niet financieel haalbaar zijn niet ingediend zullen worden. Daarom hebben we een amendement opgesteld waarin het participatieplan zwaarder weegt dan de financiële haalbaarheid. Dit amendement is unaniem aangenomen. Dit betekent dat dit nu ook zo uitgevoerd wordt.

Het volgende onderwerp was de verordening adviescommissie fysieke leefomgeving. In den lande zijn er vele discussies over de functionering van de welstandscommissies. Ook in gemeente Zaltbommel horen we hier wisselende geluiden over. Het leek ons daarom goed dat deze commissie geëvalueerd wordt, zodat we met die resultaten een goed gesprek kunnen voeren over deze commissie. Ook deze motie is aangenomen.

Later op de avond zijn er nog een aantal mooie moties van andere partijen aangenomen, waar wij onze steun ook aan hebben gegeven. Het was een avond waarin er ruimte voor was debat en het CDA-geluid duidelijk te horen is geweest. Voor nu willen we u prettige kerstdagen en een gezond en gelukkig 2022 toewensen! We hopen u snel weer te kunnen ontmoeten.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.