03. Bouwen van 1250 woningen

Er is een groot woningtekort, ook in onze gemeente. Het CDA wil 1.250 extra woningen bouwen in de komende tien jaar. De gemeente moet samenwerken met initiatiefnemers door snellere besluitvorming, flexibel te zijn in het toestaan van experimenten, te faciliteren bij collectief particulier opdrachtgeverschap en bij de ontwikkeling van bijzondere woonvormen zoals voor ouderen. Daarnaast willen we onderzoeken hoe de gemeente voorrang kan geven aan eigen inwoners en afspraken kan maken met woningcorporaties om bestaande woningen te splitsen. Samen maken we woningen voor jong en oud. 
 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.