06 november 2020

Een bijzondere begrotingsraad

Gisteravond heeft onze fractie met de gemeenteraad van Zaltbommel digitaal vergaderd. Dit was oorspronkelijk de begrotingsraad, maar doordat we de algemene beschouwingen voortaan bij de Perspectiefnota doen, stonden er nog veel meer interessante onderwerpen op de agenda. Hier een korte samenvatting van deze gemeenteraadsvergadering.

Bij de ingekomen stukken en regionale samenwerking werd er door onze fractievoorzitter aandacht gevraagd voor de ingekomen brief van de bewonersgroep Steenweg, waarin de bewoners verschillende vragen stellen over de laatst verrichte werkzaamheden. Ook vroeg Hein aan de wethouder een reflectie op de lobbystrategie t.b.v. de AVRI.

Ons amendement bij de herontwikkeling locatie Akwamarijn- De Ring heeft het helaas niet gehaald, maar wij blijven de inzet in dit plan voor goedkope en duurzame woningen kritisch volgen.

De Programmabegroting 2021-2024 werd vervolgens unaniem vastgesteld. Wel heeft Hein namens onze fractie de vraag gesteld of de werkzaamheden aan de Molenstraat, die gepland staan voor 2023, naar voren gehaald kunnen worden, naar 2022 en dit volgend jaar op te nemen in de perspectiefnota. Wethouder Posthouwer heeft hierop de toezegging gedaan dat hij, zeker gezien het burgerinitiatief en de klachten die hierover zijn binnengekomen, hier serieus naar gaat kijken. Wederom hebben we ook aandacht gevraagd voor de sociaal-economische gevolgen van Covid-19. Onze motie met het verzoek aan het college om een strategie te ontwikkelen voor de sociaal economische gevolgen van COVID-19, is nu wel aangenomen!

Er waren ook nog drie moties vreemd aan de raad. Twee daarvan hebben wij ondertekend (die van de SP over de Avri en die van de PvdA-GL over de uitspraak van de Raad van State). CDA wil in beiden graag een goede procesbehandeling, waarbij de uitkomst voor onze inwoners zo gunstig mogelijk is. Dit betekent geen mega aantallen arbeidsmigranten bij de Heeren van Suylichem zonder dat het getoetst wordt aan ons huidige beleid en een goed gedegen onderzoek in de regio naar wat er gebeurd is bij de Avri, zodat we ervan kunnen leren en dit voortaan kunnen voorkomen. Het is van belang dat we hier zicht op krijgen.

De aangenomen motie over de Avri (ingediend door de VVD) gaat hier amper (niet) op in en er is ook geen draagvlak voor deze motie in de regio. Daarom hebben wij tegen gestemd, want draagvlak binnen een regio heb je nodig als het een regionale samenwerking betreft. Plus wij willen een goed onderzoek om hiervan te leren en daarbij ook duidelijkheid over de gedane uitspraken van de provinciale statenleden te krijgen.

Wij hopen u hiermee op de hoogte te hebben gebracht van onze inzet.
Heeft u hierover of andere vragen/opmerkingen, stel ze gerust.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.