06 juli 2017

Een voorjaarsnota waar we trots op zijn

"Voor ons ligt een voorjaarsnota waar we trots op zijn", aldus fractievoorzitter Melse. Hij sprak zijn complimenten uit voor het continueren van de zonnepanelensubsidie, het aanpakken van de kruising Krangstraat – Steenweg (uitvoering van een CDA motie), het uitrekken van geld voor onderhoud van de Tijningenplas en het op vraag van CDA Zaltbommel starten met een RO-BOA.

CDA Zaltbommel was het oneens met het voorstel van het College om een proef blauwe zone te houden (kosten 200.000 euro) en stelde voor om in de plaats daarvan een gedegen advies in te winnen voor goede verkeers- en parkeeroplossingen voor onze stad.

Verder dienden we een motie in voor de instelling van een Blijverslening die raadsbreed werd gesteund en bepleiten we snelle realisatie van een zwembad + sporthal.

We dienden een amendement mee in om begraven in onze gemeente minder duur te maken. Dit amendement werd aangenomen.

Klik hier om onze voorjaarsnota te lezen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.