16 november 2017

Geen besluit verontdieping Esmeer in Aalst zonder burgerparticipatie

CDA Zaltbommel wil het verontdiepen van het Esmeer eerst bespreken met omwonenden en recreanten, voordat de gemeenteraad besluit om wel of niet te verontdiepen. Dankzij een amendement van CDA Zaltbommel is het raadsbesluit hierop aangepast en worden omwonenden en recreanten nu eerst geraadpleegd.

Het verontdiepen (aanbrengen van slib) van het Esmeer in Aalst kan een kwaliteitsimpuls betekenen voor het recreatiegebied aan het Esmeer: De Neswaarden. Die kwaliteitsimpuls wordt dan betaald vanuit de inkomsten van het verontdiepen. Het college stelde ons voor om in principe in te stemmen met het verontdiepen van het Esmeer om zo die kwaliteitsimpuls van De Neswaarden zeker te stellen en om dan daarna, samen met omwonenden en recreanten, invulling te geven aan de kwaliteitsimpuls.

CDA Zaltbommel heeft tijdens de behandeling aangegeven het belangrijk te vinden om eerst het verontdiepen te bespreken met omwonenden en recreanten. Het nu al in principe instemmen met verontdieping, zoals het voorstel van het College was, wekt immers de indruk dat omwonenden en recreanten daar hun zegje niet meer over mogen doen.

Wij vinden dat ook het verontdiepen een besluit is waar burgerparticipatie, inspraak door omwonenden en recreanten van het Esmeer, toegepast moet worden. Ons amendement, dat werd aangenomen, heeft dit nu geregeld. Het participatieproces richt zich de komende tijd eerst op het verontdiepen en de vele vragen die daarover nog leven.

Zie hieronder ons amendement.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.