09 november 2017

Gemeente op orde, samenwerking met inwoners en raad nodig om toekomst in te gaan

Tijdens de algemene beschouwingen roemde fractievoorzitter Melse de daadkracht van het College gedurende de afgelopen twee coalitieperioden. Tegelijkertijd vroeg hij het College om te reflecteren op de eigen bestuursstijl. Een bestuursstijl die zich kenmerkt door daadkracht met een relatief korte termijn visie. Die daadkracht was hard nodig om onze gemeente financieel en bestuurlijk weer gezond te maken. Nu dat gelukt is, hebben we een meer langere termijn visie nodig en een bestuursstijl die meer dan nu focust op een gedegen proces met zowel inwoners als raad. Nodig voor een toekomst met pittige dossiers, mondige inwoners en een raad die z’n verantwoordelijkheid neemt. Pittige dossiers zoals de ontwikkeling van de Buitenstad, het toekomstbestendig maken en houden van onze binnenstad, de herontwikkeling van de Bossche Poort, het groenonderhoud in onze dorpen, de huisvesting van tijdelijke arbeidsmigranten, de verdere verduurzaming van onze gemeente, de komst van de nieuwe omgevingswet en last-but-not-least de uitbouw van onze samenwerking met Maasdriel.

Melse noemde de herinrichting van de Tijningenplas als een prachtig voorbeeld van respectvolle en succesvolle samenwerking tussen inwoners, College en raad.

Vervolgens stelde fractievoorzitter Melse een aantal belangrijke zaken aan de orde:

  • de ontwikkeling van de buitenstad, die een geweldige kans biedt om de stad Zaltbommel een nieuwe impuls te geven
  • de binnenstad, die we toekomstbestendig moeten maken en houden. Een belangrijk issue is en blijft het parkeren in de binnenstad. CDA Zaltbommel diende een motie in om een parkeertelling uit te voeren, om zo een objectieve basis te krijgen voor besluitvorming. Onze motie werd aangenomen
  • dan de uitrol van glasvezel in met namen onze dorpen. Op onze vraag wanneer we daar duidelijkheid over kunnen verwachten: 9 december wordt bekend of de EU toestemming geeft of Zaltbommel in regioverband mag starten met de uitrol van een glasvezelnetwerk tot in alle hoeken van onze gemeente
  • voor het groenonderhoud in onze dorpen vroeg CDA Zaltbommel een gerichte aanpak van het College om die plekken in onze dorpen aan te pakken waar onze inwoners zich aan storen
  • dan de huisvesting van arbeidsmigranten. Dankzij CDA Zaltbommel was al eerder het initiatief om bij aan de rand van Zuilichem honderden arbeidsmigranten te gaan huisvesten gestopt. Deze mensen hebben echter wel recht op goede huisvesting. Daarom dienden we een motie in om dit mogelijk te maken op eigen terrein van tuinders. Onze motie werd een raadsvergadering later aangenomen
  • tot slot de samenwerking met Maasdriel. CDA Zaltbommel wil dat we onze gezamenlijke bedrijfsvoeringseenheid gestaag verder uitbouwen. Daarom dienden we een motie in om het gesprek te openen om hieraan weer een onderdeel toe te voegen. Onze motie werd aangenomen

Als uitsmijter melde fractievoorzitter Melse dat over 4 weken de nieuwe GSM-mast in Nieuwaal zal worden geplaatst en dat deze in februari 2018 in bedrijf zal gaan. Verder vertelde hij dat de vergunning voor een nieuwe GSM-mast in Nederhemert is verleend en dat deze naar verwachting eind 1e kwartaal 2018 wordt geplaatst. Een prachtig resultaat na 6 jaar knokken!

Zie hieronder de volledige tekst van onze algemene beschouwingen en de moties.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.