27 oktober 2017

Huisvesting arbeidsmigranten op terrein Heren van Zuilichem van de baan

Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad een nieuw beleid huisvesting arbeidsmigranten vastgesteld. Direct daarna kwam een principeverzoek van Proscopius Holding om bij Zuilichem huisvesting voor zo’n 200 arbeidsmigranten te realiseren. Het College besloot om daar medewerking aan te verlenen.

Op 4 oktober was er daarom een inspraakavond over dat principeverzoek. Daar kwam een kleine 300 van onze inwoners op af. Die maakten duidelijk zo’n huisvesting niet te willen. Ze hadden er geen vertrouwen in dat ze nog invloed zouden hebben op de besluiten van het College en ze waren duidelijk heel erg ongerust waren over de afloop van dit traject.

CDA Zaltbommel vind het tot nu toe gevolgde proces zeer ongelukkig. Het heeft er toe geleid dat in ieder geval zo’n 300 van onze inwoners (en waarschijnlijk veel meer) het vertrouwen in onze lokale politiek op dit punt zijn kwijtgeraakt. Verder is het vinden van een constructieve oplossing voor het moeilijke vraagstuk van de huisvesting van de arbeidsmigranten in onze gemeente zeer bemoeilijkt.

CDA Zaltbommel had daarom een debat over de gang van zaken aangevraagd. Tijdens dit debat is het ons gelukt om een halt toe te roepen aan de medewerking van het College aan het principeverzoek. Dat is dus van de baan. Verder is het ons gelukt dat het College nu eerst goed gaat nadenken over hoe we dit soort principeverzoeken in de toekomst gaan behandelen, voordat we daar zomaar mee aan de slag gaan, met alle ongewenste gevolgen vandien.

Klik hieronder voor de volledige tekst van onze bijdrage aan het debat.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.