06 juli 2017

Uitbouw samenwerking met Maasdriel? Beter langzaam en goed, dan snel en met ongelukken

Wat CDA Zaltbommel betreft is er geen enkele twijfel dat we ooit één gemeente zullen gaan vormen met de gemeente Maasdriel. Gemeentelijke schaalvergroting is een landelijke ontwikkeling die onze gemeente niet voorbij zal gaan. Het feit dat er een langjarige ontwikkeling is naar steeds minder en steeds grotere gemeenten, overtuigt ons dat ook Zaltbommel die stap zal gaan zetten.

Zijn we er dan klaar voor om die schaalvergroting door te voeren?

Wij zijn van mening dat je je als gemeente pas grootschaliger kunt gaan organiseren, als je je kleinschaligheid goed hebt geregeld. Dat je dus manieren hebt bedacht om de lijntjes kort te houden tussen je ambtenaren en je inwoners. Die kleinschaligheid hebben we de afgelopen jaren goed georganiseerd via onze dorps- en wijkraden. Al met al zijn we er dus best aan toe om een schaalvergrotingsstap te maken.

Tegelijkertijd schrijft Berenschot dat er geen noodzaak is om snel te gaan herindelen. Op de drie K’s, kosten, kwaliteit en kwetsbaarheid zijn voordelen te behalen. Maar er is op dit moment op die punten geen urgentie. De financiële situatie van beide gemeenten is immers prima en het gezamenlijke financiële voordeel bij herindeling is gering. Dus om de K van kosten hoeven we geen snelheid te maken.

Ook de kwaliteit van onze gemeentelijke dienstverlening is naar de mening van CDA Zaltbommel naar behoren, al kan alles altijd beter natuurlijk. Dus ook om die reden hoeven we niet snel te schakelen.

De derde K, kwetsbaarheid, is dan nog wel het meest aan de orde. Kwetsbaarheid als in: kun je als kleine gemeente goede ambtenaren aantrekken en vasthouden, hoe lang houd je het vol om op diverse beleidsterreinen geen of slechts een halve ambtenaar te hebben en hoe lang blijft een BedrijfsVoeringsEenheid Bommelerwaard geloofwaardig als je geen vervolgstappen zet om deze uit te bouwen.

Wat ons betreft moeten er dus wel snel vervolgstappen worden gezet om onze samenwerking met Maasdriel uit te bouwen. De samenwerkingstrein moet blijven rijden. Het volgende station is wat ons betreft dan of een ambtelijke fusie (twee raden met één ambtelijke organisatie) of herindeling. Wat je ook kiest, in beide gevallen is één ambtelijke organisatie noodzakelijk. We moeten dus sowieso onze BVE verder uitbouwen.

Hoe komen we dan tot een antwoord op de vraag wat ons volgende station wordt?

CDA Zaltbommel is van mening dat het antwoord op die vraag van onderop moet komen. Willen onze inwoners één gemeente met Maasdriel vormen of niet. Dat is voor ons bepalend. Herindeling is immers geen doel, maar een middel. Een middel om dat te doen wat het beste is voor onze inwoners.

Het is daarom goed om dit besluit over de komende verkiezingen heen te tillen, zodat onze inwoners zich kunnen uitspreken over de bestuurlijke toekomst van onze gemeente en een volgende raad hierover een besluit kan nemen.

Samengevat: het is voor ons niet de vraag of we gaan herindelen, maar de vraag hoe we op de beste manier zover kunnen komen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.